Lampa sto��owa Flora ��� czaruj��ce o��wietlenie akcentoweZar��wno pod wzgl��dem formy, jak i zestawienia barw lampa sto��owa Flora cechuje si�� ponadczasow�� prostot��. Niewielka stopa tego modelu ma kolor chromowy, a klosz w kszta��cie ru