Oprawy wpuszczane zewn��trzne do biur, sklep��w i zak��ad��w przemys��owych