Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Człowiek przejrzysty czyli jego problemy z własną genetyką Stanisław Cebrat, Małgorzata Cebrat

Człowiek przejrzysty czyli jego problemy z własną genetyką  Stanisław Cebrat, Małgorzata Cebrat

31.91

Producent: Kubajak
Kategoria: Książki
Opis: Osiand#261;gniand#281;cia biologii sand#261; w ostatnich latach imponujand#261;ce. Badania genetyczne czyniand#261; czand#322;owieka "przejrzystym". Rezultaty tych badaand#324; majand#261; wpand#322;yw nie tylko na medycynand#281; (diagnostykand#281;), ale teand#380; relacje spoand#322;eczne. Pozwalajand#261; na przykand#322;ad stawiaand#263; diagnozand#281; choroby jeszcze przed jej wystand#261;pieniem czy przewidzieand#263; status zdrowotny przyszand#322;ego potomstwa jeszcze przed narodzinami dzieci. Tym samym siand#281;gajand#261; tejemnicy lekarskiej i mogand#261; zmieniaand#263; stosunki w spoand#322;eczeand#324;stwie (np. problem ubezpieczeand#324;, kwalifikacji do pracy, wyboru szkoand#322;y).Innym problemem jest coraz powszechniejsze stosowanie metod zapand#322;odnienia pozaustrojowego dla bezpand#322;odnych par, co wzbudza wiele gorand#261;cych dyskusji etycznych.Jak wygland#261;dajand#261; te zagadnienia z punktu widzenia naukowego - czy takie wykorzystanie w medycynie osiand#261;gniand#281;and#263; genetyki, jakie obecnie ma miejsce jest bezpieczne dla nas i przyszand#322;ych pokoleand#324;? Jakie sand#261; potencjalne zagroand#380;enia? Jakie band#281;dand#261; skutki biologiczne? Na te wand#322;aand#347;nie pytania z punktu widzenia genetyka starajand#261; siand#281; odpowiedzieand#263; autorzy.