Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Dobra strategia zła strategia. Czym się różnią i jakie to ma znaczenie Richard Rumelt

Dobra strategia zła strategia. Czym się różnią i jakie to ma znaczenie  Richard Rumelt

67.96

Producent: MT Biznes
Kategoria: Książki
Opis: Autor rozprawia siand#281; ze wszystkimi niejasnymi opisami i pogmatwanymi sposobami myand#347;lenia leand#380;and#261;cymi u podstaw zbyt wielu strategii, proponujand#261;c w zamian prostand#261; metodand#281; opracowania i wdroand#380;enia skutecznej i nastawionej na dziaand#322;anie strategii, która sprawdzi siand#281; w dzisiejszym and#347;wiecie.Dobra strategia - zand#322;a strategia to konkretna i spójna reakcja na przeszkody, które stojand#261; na drodze postand#281;pu - a takand#380;e sposób ich pokonania. Polega ona na wykorzystywaniu i zastosowaniu wand#322;adzy tam, gdzie moand#380;e ona przynieand#347;and#263; najwiand#281;kszy skutek. Dotyczy to tak róand#380;nych wyzwaand#324;, jak:* wysand#322;anie czand#322;owieka na Ksiand#281;and#380;yc,* prowadzenie wojny,* wypuszczenie na rynek nowego produktu,* reagowanie na zmieniajand#261;cand#261; siand#281; sytuacjand#281; rynkowand#261;,* otwarcie szkoand#322;y spoand#322;ecznej,* zainicjowanie programu rzand#261;dowego.Bez wzgland#281;du na skaland#281; przedsiand#281;wziand#281;cia, dobrze opracowana strategia jest podstawand#261; sukcesuKaand#380;da dyscyplina ma swoich mistrzów. W zarzand#261;dzaniu strategicznym takim guru od lat jest R. Rumelt. A "Dobra strategia - zand#322;a strategia" jest and#347;wietnand#261; menedand#380;erskand#261; ksiand#261;and#380;kand#261;, która w przystand#281;pny sposób, wykorzystujand#261;c and#347;wietnie dobrane przykand#322;ady, pokazuje, czym jest strategia, dlaczego kaand#380;da firma powinna jand#261; zbudowaand#263; i jak to zrobiand#263;.prof. Krzysztof Oblój University of Warsaw andamp; Kozminski UniversityBogato zilustrowana przykand#322;adami i przekonujand#261;ca argumentami (...) ksiand#261;and#380;ka dla kaand#380;dego lidera, który musi myand#347;leand#263; i dziaand#322;aand#263; strategicznie.Michael Useem, profesor zarzand#261;dzania w The Wharton School, University of Pennsylvania, autor ksiand#261;and#380;ki The Leadership MomentWspaniaand#322;a ksiand#261;and#380;ka (...) krok milowy zarówno pod wzgland#281;dem teorii, jak i praktyki strategii (...) and#379;ywe przykand#322;ady zaczerpniand#281;te ze wspóand#322;czesnego and#347;wiata biznesu i historii jasno pokazujand#261;, w jaki sposób rozpoznaand#263; to, co dobre, a odrzuciand#263; to, co zand#322;e, i sprawiand#263;, by dobra strategia staand#322;a siand#281; siand#322;and#261; and#380;yciowand#261; twojej organizacji.John Stopford, prezes TLP International i emerytowany profesor London Business School.