Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Matka Świętego. Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko Milena Kindziuk

Matka Świętego. Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko  Milena Kindziuk

27.99

Producent: Znak
Kategoria: Książki
Opis: Opowieand#347;and#263; o miand#322;oand#347;ci, która jest silniejsza od and#347;mierciMarianna Popieand#322;uszko nigdy nie szukaand#322;a rozgand#322;osu. Nie planowaand#322;a, and#380;e stanie siand#281; bohaterkand#261; telewizyjnych dzienników, a jej zdjand#281;cia obiegnand#261; prasand#281; na caand#322;ym and#347;wiecie. Nie chciaand#322;a sand#322;awy, której poczand#261;tkiem byand#322;o brutalne zabójstwo jej ukochanego dziecka. Po wielu latach od tych wydarzeand#324; postanowiand#322;a opowiedzieand#263; o swoim synu, o miand#322;oand#347;ci do niego, o tym, jak byand#322; wychowywany, o wartoand#347;ciach, które wyniósand#322; z rodzinnego domu. Opowiada takand#380;e o wydarzeniach, które na zawsze zmieniand#322;y jej and#380;ycie. Z bólem wspomina dzieand#324;, w którym and#347;wiat siand#281; dla niej zatrzymaand#322;. Wypowiada najwaand#380;niejsze i najtrudniejsze dla siebie zdanie: "Przebaczyand#322;am mordercom mojego syna".Kim jest kobieta, której kand#322;aniajand#261; siand#281; koand#347;cielni dostojnicy i politycy z caand#322;ego and#347;wiata? Skand#261;d bierze siand#281; siand#322;a, która pozwoliand#322;a jej udand#378;wignand#261;and#263; tak wielkand#261; tragediand#281;? Jak wygland#261;da jej and#380;ycie teraz, kiedy jest matkand#261; and#347;wiand#281;tego mand#281;czennika?Matka and#346;wiand#281;tego to niezwykand#322;e i poruszajand#261;ce and#347;wiadectwo rodzicielskiej miand#322;oand#347;ci, wiary w Boand#380;and#261; opatrznoand#347;and#263; i nadziei na to, and#380;e dobro zawsze zwyciand#281;and#380;y. Ksiand#261;and#380;ka zawiera liczne fotografie z rodzinnego archiwum oraz niepublikowane dotand#261;d zeznania z procesu beatyfikacyjnego ksiand#281;dza Jerzego Popieand#322;uszki.