Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Medytacje Buddyjskie Bhante Gunaratana [1xKSIĄŻKA]

Medytacje Buddyjskie  Bhante Gunaratana [1xKSIĄŻKA]

32.03

Producent: Studio Astropsychologii
Kategoria: Książki
Opis: Spand#281;dzamy czas pochand#322;oniand#281;ci pracand#261; w wiecznym dand#261;and#380;eniu do szczand#281;and#347;cia. Staramy siand#281; uciec od bólu i nieprzyjemnoand#347;ci. Poand#347;wiand#281;camy wiele naszej energii by poczuand#263; siand#281; lepiej, pozbyand#263; siand#281; obaw i strachu oraz codziennego stresu. Nieustannie szukamy bezpieczeand#324;stwa, miand#322;oand#347;ci i zadowolenia. Dlaczego tak rzadko je odnajdujemy i jak moand#380;emy to zmieniand#263;? W zrozumieniu rzeczywistoand#347;ci i dogand#322;and#281;bnym poznaniu siebie pomoand#380;e Ci ta ksiand#261;and#380;ka. Poand#347;wiand#281;cona jest praktyce medytacji buddyjskich, a gand#322;ównie metodzie Vipassana, najstarszej medytacji Wschodu, która skupia siand#281; gand#322;ównie na odsand#322;anianiu rzeczywistoand#347;ci. Dowiesz siand#281; jak krok po kroku przejand#347;and#263; wszystkie etapy tej niezwykand#322;ej sztuki. Z pomocand#261; tego przewodnika, napisanego prostym jand#281;zykiem, kaand#380;dy poradzi sobie i nauczy siand#281; jej technik. Autor - wielki mistrz buddyjski - w prosty sposób wyjaand#347;nia czym jest medytacja ale teand#380; opisuje czym nie jest, obalajand#261;c mity. Podaje piand#281;and#263; gand#322;ównych przeszkód, które mogand#261; siand#281; pojawiand#263; w trakcie wykonywania tej sztuki oraz róand#380;ne sposoby na pokonanie kaand#380;dej z nich. Gdy juand#380; poznasz zasady i techniki medytacji, moand#380;esz rozpoczand#261;and#263; wand#322;asne poszukiwania i odkrycia. Zaczniesz proces samoodkrywania i samouzdrawiania, który doprowadzi Ciand#281; do szczand#281;and#347;cia. Dziand#281;ki medytacjom and#322;atwiej zrozumiesz co dzieje siand#281; wokóand#322; Ciebie, odnajdziesz spokój i zrozumienie, które tak and#322;atwo zgubiand#263; w tym wspóand#322;czesnym pand#281;dzand#261;cym and#347;wiecie. Odzyskaj harmoniand#281; i radoand#347;and#263; and#380;ycia.