Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Mity O Szczęściu Co Powinno Nam Dawać Szczęście Ale Nie Daje Sonja Lyubomirsky [AUDIOBOOK]

Mity O Szczęściu Co Powinno Nam Dawać Szczęście Ale Nie Daje  Sonja Lyubomirsky [AUDIOBOOK]

37.24

Producent: Laurum
Kategoria: Książki
Opis: Raz na zawsze rozpraw siand#281; z mitami, które przesand#322;aniajand#261; drogand#281; do szczand#281;and#347;cia! Niemal wszyscy wierzymy, and#380;e pewne osiand#261;gniand#281;cia charakterystyczne dla wieku dorosand#322;ego, takie jak maand#322;and#380;eand#324;stwo, dzieci, praca, majand#261;tek, zapewniand#261; nam wieczne szczand#281;and#347;cie oraz and#380;e pewne niepowodzenia dorosand#322;oand#347;ci, na przykand#322;ad problemy zdrowotne, brak partnera and#380;yciowego czy niedostatek and#347;rodków finansowych, niechybnie skazujand#261; nas na nieszczand#281;and#347;cie. Szczand#281;and#347;cie lub nieszczand#281;and#347;cie nie jest czymand#347;, co przychodzi do nas z zewnand#261;trz, majand#261; one swoje and#378;ródand#322;o w czand#322;owieku. Jednak na skutek naszej pierwszej reakcji pewne zdarzenia, w istocie w peand#322;ni przewidywalne, a niekiedy zupeand#322;nie typowe, urastajand#261; nagle do rangi kryzysu lub stajand#261; siand#281; powodem nagand#322;ej euforii. Takie pierwsze reakcje pchajand#261; nas czand#281;sto na dramatycznand#261; i niekiedy niezwykle szkodliwand#261; and#347;cieand#380;kand#281; postand#281;powania. Ksiand#261;and#380;ka, którand#261; trzymasz w rand#281;ku, opisuje dziesiand#281;and#263; róand#380;nych zdarzeand#324; kryzysowych charakterystycznych dla okresu dorosand#322;oand#347;ci, poczand#261;wszy od sytuacji rodzinnej (maand#322;and#380;eand#324;stwo, brak partnera, dzieci), poprzez kwestie zwiand#261;zane z pracand#261; i pieniand#281;dzmi (kand#322;opoty w pracy, sukces finansowy lub powaand#380;ny brak and#347;rodków do and#380;ycia), a skoand#324;czywszy na problemach typowych dla wieku and#347;redniego i póand#378;niejszego (problemy zdrowotne, starzenie siand#281;, ubolewanie nad przeszand#322;oand#347;ciand#261;), oraz sposoby radzenia sobie z niepowodzeniami. Nikt z nas nie uniknie w and#380;yciu sytuacji kryzysowych. Liczy siand#281; jednak przede wszystkim to, jak na nie zareagujemy. Na kartach ksiand#261;and#380;ki Mity o szczand#281;and#347;ciu Sonja Lyubomirsky spogland#261;da empirycznym okiem na najwaand#380;niejsze i najtrudniejsze chwile w and#380;yciu czand#322;owieka, aby wskazaand#263; swoim czytelnikom drogand#281; do budowania zdrowszej i bardziej zadowalajand#261;cej przyszand#322;oand#347;ci. Ksiand#261;and#380;ka wyznacza nowy kurs na szczand#281;and#347;cie i wzywa do spojrzenia na przeróand#380;ne nieoczekiwane zdarzenia z wiand#281;kszand#261; otwartoand#347;ciand#261;. Stanowi and#378;ródand#322;o praktycznych porad, dziand#281;ki którym nasze and#380;ycie moand#380;e zmieniand#263; siand#281; na lepsze.