Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Na dobre i na złe Penny Jordan

Na dobre i na złe  Penny Jordan

30.94

Producent: Harlequin
Kategoria: Książki
Opis: Kaand#380;da, nawet najszczand#281;and#347;liwsza na pozór para skrywa przed and#347;wiatem swoje tajemnice...Fern, powszechnie lubiana za spokój i pogodand#281; ducha, starannie ukrywa swoje prawdziwe emocje. Dla Nicka, jej mand#281;and#380;a, maand#322;and#380;eand#324;stwo to jedynie puste sand#322;owo. Bez skrupuand#322;ów manipuluje and#380;onand#261; i romansuje z innymi kobietami. W ich zwiand#261;zku brakuje nie tylko miand#322;oand#347;ci, ale równieand#380; wzajemnego szacunku. A jednak Fern, spand#281;tana konwenansami, boi siand#281; odejand#347;and#263; i rozpoczand#261;and#263; nowe and#380;ycie...Eleanor ma na pozór wszystko - przystojnego i kochajand#261;cego mand#281;and#380;a, luksusowy dom, dobrand#261; pracand#281;, udanych synów. Nieoczekiwane kand#322;opoty uand#347;wiadamiajand#261; jej, and#380;e w pand#281;dzie do perfekcji zatraciand#322;a czand#281;and#347;and#263; wand#322;asnej osobowoand#347;ci. Do tej pory ignorowaand#322;a problemy - przecieand#380; idealna kobieta ich nie ma. Teraz musi siand#281; nauczyand#263; je rozwiand#261;zywaand#263;...Zoe i Ben sand#261; z soband#261; szczand#281;and#347;liwi, chociaand#380; bardzo siand#281; róand#380;niand#261;. Ona - otwarta na ludzi optymistka, wierzy, and#380;e wszystko moand#380;e siand#281; udaand#263;. On - sceptyk i pesymista, czand#281;sto and#347;ciand#261;ga jand#261; z oband#322;oków na ziemiand#281;. Mimo to snujand#261; and#347;miaand#322;e plany na przyszand#322;oand#347;and#263;. Niespodziewanie kilka dramatycznych wydarzeand#324; wystawi ich zwiand#261;zek na ciand#281;and#380;kand#261; próband#281;...