Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Na własną rękę [DVD]

Na własną rękę [DVD]

27.38

Producent: Galapagos
Kategoria: Filmy Blu-ray i DVD
Opis: W jednej krótkiej chwili Gordy Brewer (ARNOLD SCHWARZENEGGER) traci wszystko, co byand#322;o dla niego waand#380;ne. Pewnego ranka, spóand#378;niony na spotkanie z and#380;onand#261; i synem straand#380;ak, a takand#380;e oddany rodzinie mand#261;and#380; i ojciec, pojawia siand#281; w jednym z wieand#380;owców Los Angeles na tyle wczeand#347;nie, and#380;eby byand#263; and#347;wiadkiem eksplozji bomby podand#322;oand#380;onej w jednym z nieopodal zaparkowanych samochodów. Wybuch zmienia okolicand#281; w kupand#281; gruzu i stand#322;uczonego szkand#322;a. Eksplozjand#281; przypisuje siand#281; El Lobo, Wolfowi, cieszand#261;cemu siand#281; zand#322;and#261; sand#322;awand#261;, zbuntowanemu liderowi wieloletniej wojny domowej w Kolumbii. Celem tego aktu terroru sand#261; pracownicy kolumbijskiego konsulatu i agenci CIA. Wand#347;ród ofiar znalazand#322;y siand#281; osoby cywilne - pewna kobieta i maand#322;y chand#322;opiec, czand#322;onkowie rodziny Gordyand#65533;ego, którzy pojawili siand#281; w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Jedynand#261; pociechand#261; dla Gordyand#65533;ego pozostaje nadzieja, and#380;e sprawiedliwoand#347;and#263; zwyciand#281;and#380;y, a Wolf zostanie schwytany, zanim uda mu siand#281; ponownie zaatakowaand#263;. Jednak kilka tygodni póand#378;niej, kiedy tragiczne wydarzenia schodzand#261; juand#380; z pierwszych stron gazet, Gordy z niepokojem zauwaand#380;a, and#380;e and#347;ledztwo w sprawie odnalezienia Wolfa stanand#281;and#322;o w miejscu. Nie baczand#261;c na rady przyjacióand#322;, FBI i wyraand#378;ne ostrzeand#380;enia agenta CIA Brandta (ELIAS KOTEAS), Gordy postanawia wyand#347;ledziand#263; Wolfa na wand#322;asnand#261; rand#281;kand#281;. Poszukiwania zaprowadzand#261; go do niegoand#347;cinnej dand#380;ungli na terenie rozdartej wojnand#261; Kolumbii. Ten plan ma nikand#322;e szanse powodzenia i moand#380;e kosztowaand#263; Gordy'ego jego wand#322;asne and#380;ycie, jednak on nie boi siand#281; ryzyka i nie zwraca uwagi na przeciwnoand#347;ci. Gordy Brewer nie ma juand#380; nic do stracenia.