Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Pod powierzchnią Andrew Gross

Pod powierzchnią  Andrew Gross

30.94

Producent: Mira Wydawnictwo
Kategoria: Książki
Opis: Kolejna wycieczka pand#322;ynie tratwand#261; przez malownicze przeand#322;omy rzeki Kolorado. Nad ich bezpieczeand#324;stwem czuwa przewodniczka Dani WhalenNagle ponton uderza w martwe ciaand#322;o. Wezwana policja szybko stwierdza, and#380;e chodzi o nieszczand#281;and#347;liwy wypadek lub samobójstwo. Ale Dani dobrze znaand#322;a ofiarand#281; i wie, and#380;e Trey nigdy nie wskoczyand#322;by do spienionej rzeki. Szef miejscowej policji nie tylko odmawia pomocy, ale aresztuje Dani za rzucanie bezpodstawnych oskarand#380;eand#324;. Doand#347;wiadczony detektyw, Ty Hauck, bezskutecznie szuka and#347;wiadków, bo miejscowi milczand#261; jak zakland#281;ci. Nikt nic nie widziaand#322;, nikt nic nie sand#322;yszaand#322;. Szybko staje siand#281; jasne, and#380;e miasteczkiem rzand#261;dzi potand#281;and#380;ny koncern, a lokalne wand#322;adze sand#261; skorumpowane. Gra toczy siand#281; o tak wysokand#261; stawkand#281;, and#380;e wszystkie chwyty sand#261; dozwolone.