Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Pretorianie Stalina. Sowieckie Służby Bezpieczeństwa i Wywiadu na ziemiach polskich 19391945 Piotr Kołakowski

Pretorianie Stalina. Sowieckie Służby Bezpieczeństwa i Wywiadu na ziemiach polskich 19391945  Piotr Kołakowski

42.00

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Ksiand#261;and#380;ka dostand#281;pna band#281;dzie od 18.11.2010 roku.Publikacja jest pierwszym w historiografii polskiej tak obszernym opracowaniem poand#347;wiand#281;conym funkcjonowaniu sowieckiego wywiadu i organów bezpieczeand#324;stwa na ziemiach polskich w czasie II wojny and#347;wiatowej. Monografia obiektywnie ukazuje dziaand#322;alnoand#347;and#263; sand#322;uand#380;b specjalnych Zwiand#261;zku Sowieckiego w tym okresie. Praca odsand#322;ania kulisy sowieckiej polityki wobec Polski i demaskuje roland#281; wywiadu w jej realizacji. Ukazuje przygotowania do agresji 17 wrzeand#347;nia 1939 roku, a takand#380;e udziaand#322; aparatu bezpieczeand#324;stwa w represjonowaniu and#380;oand#322;nierzy WP i polskiej ludnoand#347;ci cywilnej oraz metody inwigilacji stosowane wobec konspiracji wojskowej na Kresach Wschodnich. Autor poand#347;wiand#281;ciand#322; równieand#380; wiele miejsca dziaand#322;aniom organów bezpieczeand#324;stwa i kontrwywiadu wojskowego "Smiersz" na ziemiach polskich w latach 1944-1945.