Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Spotkajmy się w Paryżu Julia James, Kathryn Ross, Sandra Field

Spotkajmy się w Paryżu  Julia James, Kathryn Ross, Sandra Field

29.27

Producent: Harlequin
Kategoria: Książki
Opis: Paryand#380; - miasto niezwykand#322;e, pulsujand#261;ce tysiand#261;cem and#347;wiateand#322;, gdzie and#322;atwo ulec magii chwili.Paryskie noceVanessa zawsze marzyand#322;a, by zobaczyand#263; Paryand#380;. Teraz to marzenie miaand#322;o siand#281; speand#322;niand#263;. Czekaand#322;y jand#261; dand#322;ugie wakacje w tym mieand#347;cie. Nie spodziewaand#322;a siand#281;, and#380;e wand#322;aand#347;nie tu spotka mand#281;and#380;czyznand#281; swego and#380;ycia. Wakacje siand#281; skoand#324;czyand#322;y, ale wakacyjny romans trwa nadal. Tak przynajmniej uwaand#380;a Vanessa. Jednak Markos ma caand#322;kiem inne plany. Wedand#322;ug niego Vanessa jest wspaniaand#322;and#261; kobietand#261;, ale nie widzi w niej and#380;ony. Zderzenie z rzeczywistoand#347;ciand#261; jest dla Vanessy bolesne. Uand#347;wiadamia jej, and#380;e najwyand#380;sza pora podjand#261;and#263; decyzjand#281;, co zrobiand#263; dalej ze swoim and#380;yciem ? z Markosem czy bez niego.Tylko jeden weekendWyjechaand#263; w nieznane i tam zaczand#261;and#263; wszystko od nowa ? tego najbardziej pragnie Caitlin. Los sprawia, and#380;e niespodziewanie staje siand#281; posiadaczkand#261; starej willi. Otrzymaand#322;a jand#261; w spadku od pacjenta, którym siand#281; opiekowaand#322;a. Po przeprowadzce okazuje siand#281;, and#380;e to, co miaand#322;o uwolniand#263; jand#261; od kand#322;opotów, staje siand#281; przyczynand#261; nowych. Do willi roand#347;ci sobie bowiem prawa Ray Pascal, który oskarand#380;a Caitlin o wyand#322;udzenie spadku. Ray chce przejand#261;and#263; majand#261;tek i znajduje na to sposób. Zaprasza Caitlin na weekend w Paryand#380;u...Osobliwa graKaand#380;da randka w innym mieand#347;cie and#347;wiata? Czemu nie. Dla pewnej siebie Clei nie ma rzeczy niemoand#380;liwych. Sand#261; tylko te mniej prawdopodobne. A do takich naleand#380;and#261; wedand#322;ug niej trwaand#322;e zwiand#261;zki monogamiczne. Rozwody jej rodziców przekonaand#322;y jand#261;, by nie liczyand#322;a zbytnio na wiernoand#347;and#263; w maand#322;and#380;eand#324;stwie, a mand#281;and#380;czyzn trzymaand#322;a na dystans. Podobnie potraktowaand#322;a Slade?a. Niechand#281;tnie umówiand#322;a siand#281; z nim na spotkanie. Zafascynowany niand#261; Slade daje siand#281; wciand#261;gnand#261;and#263; w szczególnand#261; grand#281;. Jeand#378;dzi za Cleand#261; po caand#322;ym and#347;wiecie, by zobaczyand#263; jand#261; choand#263; przez chwiland#281;. W koand#324;cu spand#281;dzajand#261; razem namiand#281;tnand#261; noc w Paryand#380;u. Nastand#281;pnego ranka Clea znika bez and#347;ladu.