Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Stolarz. Opowieść o najwspanialszych strategiach osiągania sukcesu Jon Gordon

Stolarz. Opowieść o najwspanialszych strategiach osiągania sukcesu  Jon Gordon

26.99

Producent: MT Biznes
Kategoria: Książki
Opis: Autor bestsellerów Jon Gordon powraca z jak dotand#261;d najbardziej inspirujand#261;cand#261; ksiand#261;and#380;kand#261;, peand#322;nand#261; waand#380;nych and#380;yciowych lekcji oraz najwspanialszych strategii sukcesu. Michael budzi siand#281; w szpitalu z bandaand#380;em na gand#322;owie i z land#281;kiem w sercu. Stres zwiand#261;zany z tworzeniem wraz z and#380;onand#261; Sarah rozrastajand#261;cej siand#281; firmy doprowadziand#322; go do chwilowej utraty przytomnoand#347;ci podczas porannej przebieand#380;ki. Gdy Michael odkrywa, and#380;e czand#322;owiek, który ocaliand#322; mu and#380;ycie jest stolarzem, skand#322;ada mu wizytand#281;, aby wkrótce przekonaand#263; siand#281;, and#380;e ma do czynienia z kimand#347; wiand#281;cej niand#380; tylko ze zwykand#322;ym rzemieand#347;lnikiem - lecz z budowniczym ludzkiego and#380;ycia, kariery i zespoand#322;ów. W miarand#281; jak stolarz dzieli siand#281; z nim swojand#261; mand#261;droand#347;ciand#261;, Michael podejmuje próband#281; ocalenia swojej firmy w obliczu przeciwnoand#347;ci, odrzucenia, land#281;ku i poraand#380;ki. Z biegiem czasu uczy siand#281;, and#380;e prawdziwego sukcesu nie da siand#281; osiand#261;gnand#261;and#263; z dnia na dzieand#324;, a takand#380;e dowiaduje siand#281; o istnieniu ponadczasowych zasad, które pomagajand#261; wybijaand#263; siand#281;, wyróand#380;niaand#263; oraz wpand#322;ywaand#263; na and#380;ycie ludzi i and#347;wiat. Czerpiand#261;c z doand#347;wiadczenia pracy z niezliczonymi liderami, sprzedawcami, sportowcami profesjonalistami i amatorami, organizacjami typu non-profit i szkoand#322;ami, Jon Gordon snuje zabawnand#261; i pouczajand#261;ca historiand#281;, która zainspiruje ciand#281; do budowania lepszego and#380;ycia, kariery i zespoand#322;u dziand#281;ki najlepszym na and#347;wicie strategiom sukcesu. Jeand#347;li jesteand#347; gotów stworzyand#263; swoje arcydzieand#322;o, przeczytaj Stolarza i juand#380; dziand#347; rozpocznij proces budowy.