Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Symfony2. Rozbudowa frameworka Sébastien Armand

Symfony2. Rozbudowa frameworka  Sébastien Armand

28.76

Producent: HELION
Kategoria: Książki
Opis: Symfony2 to jeden z najpopularniejszych szkieletów do tworzenia aplikacji internetowych w jand#281;zyku PHP. Programiand#347;ci PHP docenili jego moand#380;liwoand#347;ci, and#322;atwoand#347;and#263; konfiguracji oraz elastycznoand#347;and#263; i wybierajand#261; go do najbardziej zaawansowanych projektów. Wokóand#322; tego szkieletu stworzyli równieand#380; silnand#261; spoand#322;ecznoand#347;and#263;, która aktywnie wspiera poczand#261;tkujand#261;cych programistów. Chcesz siand#281; przekonaand#263;, jak wykorzystaand#263; Symfony2 w codziennej pracy? Zastanawiasz siand#281;, jak rozszerzyand#263; moand#380;liwoand#347;ci tego systemu i jeszcze bardziej dostosowaand#263; go do wand#322;asnych potrzeb? Jeand#380;eli tak, to trafiand#322;eand#347; na doskonaand#322;and#261; ksiand#261;and#380;kand#281;!Znajdziesz w niej cenne porady na temat tworzenia usand#322;ug, szablonów orazformularzy. Dowiesz siand#281;, jak zwiand#281;kszyand#263; bezpieczeand#324;stwo Twojej aplikacji za pomocand#261; uwierzytelnienia OAuth oraz wand#322;asnych adnotacji. Poznasz Doctrineoraz zobaczysz, jak udostand#281;pniand#263; stworzone rozszerzenie innych programistom. W tej ksiand#261;and#380;ce znajdziesz równieand#380; informacje na temat automatycznego testowania stworzonego kodu oraz tworzenia dokumentacji. Jest to doskonaand#322;a pozycja dla programistów chcand#261;cych w peand#322;ni wykorzystaand#263; moand#380;liwoand#347;ci szkieletu Symfony2!