Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Żarówka LED Whitenergy MR16 GU5.3 3W 12V ciebła biała mleczna

Żarówka LED Whitenergy MR16 GU5.3 3W 12V ciebła biała mleczna

20.45

Producent: Whitenergy
Kategoria: Żarówki
Opis: Oszczand#281;dzaj nawet do 1200 zand#322; rocznie! Energooszczand#281;dna and#380;arówka LED marki Whitenergy jest nowoczesnym rozwiand#261;zaniem wykorzystujand#261;cym technologie diod ledowych, wykonanych z wysokiej klasy materiaand#322;ów oraz zaopatrzone w nowoczesne chipsety i ukand#322;ady sterowania. Uand#380;yte diody pozbawione sand#261; efektu ,,mrugania", and#347;wiecand#261; w czystym pasmie, nie mand#281;czand#261;c wzroku. Dziand#281;ki wykluczeniu promieniowania UV oraz podczerwieni, emitowane and#347;wiatand#322;o nie wpand#322;ywa negatywnie na samopoczucie. Ze wzgland#281;du na wysokiej jakoand#347;ci wykonanie ukand#322;adu elektronicznego, jak i zastosowanie energooszczand#281;dnej technologii diodowej SMD, and#380;arówka LED pobiera co najmniej 8 razy mniejszand#261; moc, w porównaniu do tradycyjnej and#380;arówki, co sprawia, and#380;e wymiana wszystkich and#380;arówek na and#378;ródand#322;a and#347;wiatand#322;a LED marki Whitenergy obniand#380;y Twoje rachunki za prand#261;d. Jakie wnand#281;trze, taka barwa and#347;wiatand#322;a Barwa and#347;wiatand#322;a powinna byand#263; zróand#380;nicowana w zaleand#380;noand#347;ci od funkcji wnand#281;trza. W pomieszczeniach, w których przebywamy dand#322;ugo, rekomendujemy ciepand#322;and#261; barwand#281; and#347;wiatand#322;a (ok. 3000K), dziand#281;ki temu band#281;dziemy siand#281; czuand#263; zrelaksowani, wypoczand#281;ci i odprand#281;and#380;eni. Ciepand#322;e and#347;wiatand#322;o polecamy równieand#380; do kuchni i jadalni. Przy takim and#347;wietle potrawy band#281;dand#261; wygland#261;daand#322;y and#347;wieand#380;o i apetycznie, co niestety moand#380;e ulec zmianie przy zastosowaniu and#380;arówek o zimnej barwie and#347;wietlnej (ok. 6500K). and#379;arówki o zimnej barwie znajda najlepsze zastosowanie w and#322;azience. Dziand#281;ki temu ceramika i armatura nabierze blasku i wyjand#261;tkowego wygland#261;du. Zimne and#347;wiatand#322;o polecamy do elewacji domu i ogrodu, hal przemysand#322;owych i oand#347;wietleniu np. ulic. Moand#380;na je równieand#380; zamontowaand#263; tam, gdzie nie wykonuje siand#281; pracy wymagajand#261;cej wysiand#322;ku wzrokowego oraz nie sand#261; to miejsca sand#322;uand#380;and#261;ce wypoczynkowi. Zimne and#347;wiatand#322;o znacznie mand#281;czy wzrok, dlatego polecanym zastosowaniem jest and#322;azienka, garderoba, oand#347;wietlenie budynku, ogrodu lub podand#347;wietlanie rzeand#378;b, ozdób i obrazów. Dobrym zastosowaniem dla LEDów barwy zimnej sand#261; oand#347;wietlenia punktowe, sand#322;uand#380;and#261;ce formie dekoracyjnej pomieszczenia. Oprócz odpowiedniej barwy stosowanej and#380;arówki, bardzo waand#380;nym parametrem jest wspóand#322;czynnik odwzorowania barw który zawsze wynosi Raandgt;80. Dziand#281;ki wysokiej jego wartoand#347;ci kolory w otoczeniu nie sand#261; przekand#322;amywane. Europejskie standardy Nasz produkt posiada uniwersalnand#261;, zgodnand#261; z obowiand#261;zujand#261;cymi normami konstrukcjand#281;, co zapewnia bezpieczny oraz bezproblemowy montaand#380; w tradycyjnych oprawach and#347;wietlnych. Wszystkie and#380;arówki speand#322;niajand#261; restrykcyjne europejskie normy CE, dziand#281;ki czemu nie powodujand#261; zakand#322;óceand#324; i nie wpand#322;ywajand#261; na pracand#281; pozostaand#322;ych urzand#261;dzeand#324;, korzystajand#261;cych z prand#261;du sieciowego. and#379;arówki marki Whitenergy speand#322;niajand#261; normand#281; LVD, oznacza to, and#380;e skoki napiand#281;cia w sieci mogand#261; siand#281;gnand#261;and#263; wartoand#347;ci znacznie wyand#380;szych niand#380; 230V, dlatego stosuje siand#281; w tym celu kondensatory zabezpieczajand#261;ce o wartoand#347;ciach 380-450V. Dziand#281;ki takim zabezpieczeniom nasze and#378;ródand#322;a and#347;wiatand#322;a LED nie uszkodzand#261; instalacji ani oprawy, gdyand#380; sand#261; zdolne wytrzymaand#263; nawet duand#380;e skoki napiand#281;cia w sieci. Norma RoHS to brak substancji szkodliwych w and#380;arówce. and#379;aden z naszych produktów nie zawiera rtand#281;ci ani oand#322;owiu, za spoiwem stosowanym w and#380;arówce jest bezoand#322;owiowa cyna. Dziand#281;ki temu kaand#380;dy klient ma pewnoand#347;and#263;, and#380;e produkt jest bezpieczny i przyjazny and#347;rodowisku. Dand#322;uga and#380;ywotnoand#347;and#263;, doskonaand#322;e parametry! Podczas produkcji and#380;arówek naszej marki wykorzystany zostaand#322;y tylko wysokiej klasy materiaand#322;y, przez co and#380;ywotnoand#347;and#263; and#380;arówek siand#281;ga nawet 25 000 godzin. Wielokrotne wyand#322;and#261;czanie oraz wand#322;and#261;czanie nie skróci jej and#380;ywotnoand#347;ci, dziand#281;ki czemu dziaand#322;a do 25 razy dand#322;uand#380;ej niand#380; zwykand#322;a and#380;arówka. Ponadto kaand#380;dy nasz produkt jest objand#281;ty 24 miesiand#281;cznand#261; gwarancjand#261;.