Lampa sto��owa Flora z kloszem w kszta��cie rury, o ��rednicy 12 cmWygl��d lampy sto��owej Flora czyni zado���� jej imieniu: w��ski klosz w kszta��cie rury ozdobiono wzorem z ro��linnym motywem, ledwie widocznym, gdy lampa jest wy����czona,