Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

1943. Rok przełomu Władimir Bieszanow

1943. Rok przełomu  Władimir Bieszanow

56.00

Producent: Inicjał Wydawnictwo
Kategoria: Książki
Opis: 1943 rok otworzyand#322; w ZSRR epokand#281; ,,zwyciand#281;skich salutów". Wojska sowieckie potrafiand#322;y juand#380; stawiand#263; opór, przygotowaand#263; natarcie, kosztem niebywaand#322;ych i czand#281;sto bezsensownych ofiar, przejand#281;and#322;y inicjatywand#281; na froncie. W swojej ksiand#261;and#380;ce Bieszanow opisuje gand#322;ównie zmagania na poand#322;udniu i w centrum ZSRR: wyzwolenie Stalingradu, Kaukazu, Rand#380;ewa, walki na Kubaniu, zmagania na and#322;uku kurskim, czyli miejsc, które okreand#347;liand#322;y przyszand#322;y przebieg II wojny and#347;wiatowej. Ale jak to u Bieszanowa, wojna to nie tylko kampanie wojskowe (w tym dziaand#322;ania sojuszników Niemiec - Wand#322;ochów i Rumunów) i wyzwalanie kolejnych miejscowoand#347;ci. Z pasjand#261; and#347;ledczego siand#281;ga po wspomnienia ówczesnych dowódców, wyjawiajand#261;c przekand#322;amania, róand#380;ne interpretowanie tych samych faktów, ukazuje bezsens podejmowanych czand#281;sto przez nich decyzji, brak wiedzy i umiejand#281;tnoand#347;ci, arogancjand#281; i strach przed ,,naczalstwem", ocenia jakoand#347;and#263; sprzand#281;tu wojskowego kaand#380;dej z walczand#261;cych stron, interesuje siand#281; losem jeand#324;ców wojennych i cywilnej ludnoand#347;ci . W 1943 armia sowiecka zaczand#281;and#322;a odnosiand#263; zwyciand#281;stwa. Ale jakim kosztem? Kaand#380;dego dnia straty na froncie wschodnim wynosiand#322;y prawie 21 tysiand#281;cy and#380;oand#322;nierzy, na and#322;uku kurskim nacierajand#261;cy Niemcy stracili cztery razy mniej and#380;oand#322;nierzy niand#380; wojska broniand#261;ce siand#281; - chyba ewenement w historii wojen, atakujand#261;cym sowieckim armiom opór stawiaand#322;y... dywizje.Atutem ksiand#261;and#380;ki jest barwny jand#281;zyk autora, jego krytyczny, daleki od patosu patriotycznego stosunek do historii sowieckiej wojny ojczyand#378;nianej.