Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

96 malowanek dla synka Aleksander Panek

96 malowanek dla synka  Aleksander Panek

10.37

Producent: Greg
Kategoria: Książki
Opis: Mali chand#322;opcy bardzo lubiand#261; kolorowaand#263; obrazki. Jednak aby rzeczywiand#347;cie sprawiaand#322;o im to przyjemnoand#347;and#263;, waand#380;na jest tematyka ilustracji do pokolorowania - musi ona odpowiadaand#263; ich realnym zainteresowaniom. Ta wand#322;aand#347;nie myand#347;l przyand#347;wiecaand#322;a twórcom ksiand#261;and#380;eczki 96 malowanek dla synka.Jest to zbiór duand#380;ych i wyraand#378;nych, prostych do pomalowaniaobrazków, z którymi poradzi sobie juand#380; bardzo maand#322;e dziecko. Co jednak najwaand#380;niejsze, obrazki sand#261; and#347;ciand#347;le zwiand#261;zane z tematami, które interesujand#261; chand#322;opców. Sand#261; tu wiand#281;c pojazdy, samoloty, samochody, przedstawiciele ciekawych zawodów, jak policjant, piand#322;karz czy and#380;oand#322;nierz, groand#378;ne zwierzand#281;ta, a nawet dinozaury. Kaand#380;demu rysunkowi towarzyszy kolorowy wzór tej samej wielkoand#347;ci.Ogromnand#261; atrakcjand#261; sand#261; doand#322;and#261;czone do ksiand#261;and#380;ki naklejki! Przedstawiajand#261; one najnowoczeand#347;niejsze, najszybsze samochody and#347;wiata. Kaand#380;da naklejka ma numer, odpowiadajand#261;cy numerowi wpisanemu na stronach ksiand#261;and#380;eczki w miejscu przeznaczonym na naklejkand#281;. Odnajdywanie wand#322;aand#347;ciwego samochodu to fantastyczna zabawa!Polecamy 96 malowanek dla synka kaand#380;demu chand#322;opcu, który chce siand#281; dobrze bawiand#263;!