Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Adaptacja pracowników do przekształceń w przedsiębiorstwie [KSIĄŻKA]

Adaptacja pracowników do przekształceń w przedsiębiorstwie [KSIĄŻKA]

47.99

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Przeksztaand#322;cenia wand#322;asnoand#347;ciowo-strukturalne, realizowane w Polsce przez 24 lata od rozpoczand#281;cia procesu transformacji, wymuszajand#261; na pracownikach koniecznoand#347;and#263; dostosowania siand#281; do nowych warunków zarówno w sferze zawodowej, jak i spoand#322;ecznej. W wyniku tych proce-sów zmienia siand#281; status pracowników, warunki pracy i wspóand#322;pracy z kadrand#261; kierowniczand#261; oraz wspóand#322;pracownikami, jednoczeand#347;nie jednak nastand#281;puje utrata bezpieczeand#324;stwa zatrudnienia. W ksiand#261;and#380;ce przedstawiono proces adaptacji pracowników do przeksztaand#322;ceand#324; wand#322;asnoand#347;ciowo-strukturalnych w czterech byand#322;ych przedsiand#281;biorstwach paand#324;stwowych, przeksztaand#322;conych w spóand#322;ki prawa handlowego, oraz stan ich adaptacji na etapie realizowanych przez autorkand#281; badaand#324;. Szczególnand#261; uwagand#281; zwrócono na nastand#281;pujand#261;ce zagadnienia: - sytuacjand#281; w badanych przedsiand#281;biorstwach u progu prywatyzacji; - ocenand#281; oczekiwaand#324;, obaw i oporów pracowników wobec prywatyzacji; - ocenand#281; procesu adaptacji pracowników przez kadrand#281; kierowniczand#261;; - skutki przeksztaand#322;ceand#324; wand#322;asnoand#347;ciowo-strukturalnych dla pracowników; - proces i efekty adaptacji pracowników do wprowadzonych zmian.