Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Agnes Grey Anne Bronte

Agnes Grey  Anne Bronte

28.87

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Zmartwiona sytuacjand#261; finansowand#261; rodziny, a jednoczeand#347;nie motywowana pragnieniem poszerzenia wand#322;asnych horyzontów, mand#322;odziutka Agnes Grey postanawia zostaand#263; guwernantkand#261;. Przepeand#322;nia jand#261; nadzieja i przekonanie, and#380;e wystarczy jej pamiand#281;taand#263; siebie takand#261;, jakand#261; byand#322;a w wieku swoich podopiecznych, by zdobyand#263; ich zaufanie i przyjaand#378;and#324;. Jednak dzieci, którymi przyjdzie jej siand#281; zajmowaand#263; okaand#380;and#261; siand#281; niezwykle rozpieszczone i niesforne, a pracodawcy wymagajand#261;cy, wynioand#347;li i nieprzyjemni. Czy objand#281;cie posady u innej rodziny przyniesie tytuand#322;owej bohaterce choand#263; odrobinand#281; szczand#281;and#347;cia? A moand#380;e nawet spotka miand#322;oand#347;and#263; and#380;ycia?Agnes Grey to powieand#347;and#263; inspirowana prawdziwymi przeand#380;yciami Anne Brontand#1105;, pokazujand#261;ca determinacjand#281; kobiety, by zdobyand#263; wyksztaand#322;cenie i pracand#281; oraz by uzyskaand#263; niezaleand#380;noand#347;and#263;, a jednoczeand#347;nie demaskujand#261;ca prawdand#281; o trudach, samotnoand#347;ci i upokorzeniach doand#347;wiadczanych przez guwernantki - przedstawicielki jedynej profesji, której podjand#261;and#263; siand#281; mogand#322;a szanowana niezamand#281;and#380;na kobieta w dziewiand#281;tnastowiecznej Anglii.