Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Amen. Wspomnienia niewiernej służebnicy kościoła Siostra Jesme [KSIĄŻKA]

Amen. Wspomnienia niewiernej służebnicy kościoła  Siostra Jesme [KSIĄŻKA]

29.99

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Siostra Jesme, zakonnica z poand#322;udniowoindyjskiego stanu Kerala, wystand#261;piand#322;a z zakonu karmelitanek po trzydziestu trzech latach and#380;ycia w stanie duchownym. Jak sama twierdzi, w normalnej sytuacji byand#322;aby ostatniand#261; osoband#261;, która uczyniand#322;aby taki krok, jednak nie miaand#322;a wyjand#347;cia - wand#322;adze zakonne za wszelkand#261; cenand#281; staraand#322;y siand#281; zepchnand#261;and#263; jand#261; na margines and#380;ycia zawodowego i klasztornego. Kiedy inne metody zawiodand#322;y, próbowano poddaand#263; jand#261; leczeniu psychiatrycznemu. Ona sama pochodziand#322;a z dobrej, zamoand#380;nej rodziny praktykujand#261;cych katolików. W wieku siedemnastu lat, podczas zorganizowanych przez uczelniand#281; rekolekcji, miaand#322;a mistyczne przeand#380;ycie, po którym postanowiand#322;a wstand#261;piand#263; do zakonu. Autorka obserwowaand#322;a rozmaite nieuczciwe praktyki i nieprawidand#322;owoand#347;ci w zakonie.