Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Angielskopolski słownik fizyczny [KSIĄŻKA]

Angielskopolski słownik fizyczny [KSIĄŻKA]

38.99

Producent: WNT
Kategoria: Książki
Opis: Sand#322;ownik zawiera ok. 13 000 terminów angielskich wraz z ich odpowiednikami lub objaand#347;nieniami w jand#281;zyku polskim, z dziedziny fizyki, a takand#380;e z dziedzin z niand#261; powiand#261;zanych, takich jak np. geofizyka, metrologia, fizykochemia czy energetyka jand#261;drowa. Sand#322;ownik zostaand#322; opracowany jako pomoc dla wszystkich, którzy majand#261; do czynienia z terminologiand#261; angielskand#261; z wyand#380;ej wymienianych dziedzin, a w szczególnoand#347;ci dla uczniów, nauczycieli, studentów, naukowców i tand#322;umaczy.