Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Bajki ukraińskie

Bajki ukraińskie

25.01

Producent: Premium Wydawnictwo
Kategoria: Książki
Opis: Czand#322;owieka, który od wczesnego dzieciand#324;stwa miaand#322; stycznoand#347;and#263; z róand#380;norodnoand#347;ciand#261; kultur i zwyczajów, który uczyand#322; siand#281; jand#281;zyków obcych - czand#281;sto w and#380;yciu dorosand#322;ym wyróand#380;nia otwarty umysand#322;, wiand#281;ksza tolerancja i przyjazne usposobienie wobec tego co odmienne. Wydawca i twórcy tego dwujand#281;zycznego wydania majand#261; nadziejand#281; przyczyniand#263; siand#281; do tego, aby mand#322;odsi czytelnicy pojmowali otaczajand#261;cy ich and#347;wiat bez leków i uprzedzeand#324; do innych narodowoand#347;ci. Wierzymy ze zetkniand#281;cie z bogactwem otaczajand#261;cych nas kultur ksztaand#322;tuje postawand#281; i osobowoand#347;and#263; dziecka, czyniand#261;c je prawdziwym obywatelem and#347;wiata - otwartym, tolerancyjnym i przyjaznym.