Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Bez Ograniczeń Jillian Michaels [KSIĄŻKA]

Bez Ograniczeń  Jillian Michaels [KSIĄŻKA]

26.99

Producent: Laurum
Kategoria: Książki
Opis: Wyobraand#378; to sobie, uwierz, osiand#261;gnij cel. Wiele poradników zawiera naiwne mantry i frazesy rodem z New Age: Wystarczy, and#380;e pokochasz samego siebie. Zawsze myand#347;l, and#380;e szklanka jest w poand#322;owie peand#322;na. Uwierz, a wszystko siand#281; speand#322;ni. Naprawdand#281;? To tak nie dziaand#322;a, a ty dobrze o tym wiesz. and#379;yciowych zmagaand#324; nie moand#380;na zastand#261;piand#263; chwiland#261; pozytywnego myand#347;lenia. Jeand#347;li jednak band#281;dziesz miaand#322; odpowiednie podejand#347;cie i umiejand#281;tnoand#347;ci, moand#380;esz osiand#261;gnand#261;and#263; - i osiand#261;gniesz - wszystko, czego chcesz. Niniejsza ksiand#261;and#380;ka mówi zarówno o jednym, jak i drugim: o nastawieniu i dziaand#322;aniu. Dziand#281;ki tej lekturze zyskasz wszystkie narzand#281;dzia potrzebne, aby - bez zband#281;dnego szumu, bez faand#322;szywych obietnic - odmieniand#263; swoje and#380;ycie. Dowiesz siand#281;, w jaki sposób: - Pieland#281;gnowaand#263; swojand#261; pasjand#281; i uznaand#263; wand#322;asnand#261; wyjand#261;tkowoand#347;and#263;, aby stworzyand#263; peand#322;ne sensu and#380;ycie? na wand#322;asnych warunkach.- Przeksztaand#322;ciand#263; cierpienie w spokój ducha, mand#261;droand#347;and#263; i siand#322;and#281;. - Radziand#263; sobie z land#281;kiem, zmartwieniami, wstydem i negatywnym dialogiem wewnand#281;trznym, aby skutecznie pokonywaand#263; przeszkody, budowaand#263; pewnoand#347;and#263; siebie, poczucie wand#322;asnej wartoand#347;ci i zdrowy obraz samego siebie. - Podejmowaand#263; zdecydowane, mand#261;dre i celowe dziaand#322;ania, aby zrealizowaand#263; wand#322;asne marzenia. Zapomnij o sztuce przetrwania: nastaand#322; czas, by rozkwitnand#261;and#263;. Naprawdand#281; posiadasz zdolnoand#347;ci oraz potencjaand#322; do tego, by zyskaand#263; nieograniczone zdrowie, bogactwo i szczand#281;and#347;cie. Osiand#261;gniand#281;cie tego nie band#281;dzie and#322;atwe - nic, co cenne, takie nie jest - wyrusz jednak w tand#281; podróand#380;, a twoje and#380;ycie radykalnie siand#281; zmieni.Twoje moand#380;liwoand#347;ci sand#261; nieograniczone. Wystarczy, and#380;e siand#281; uwolnisz i przekonasz siand#281; o tym. Zerwij and#322;aand#324;cuchy? Kilka lat temu w pewnym poradniku przeczytaand#322;am historyjkand#281;, której nigdy nie zapomnand#281;. Doskonale obrazuje to, o czym mówiand#281;:Ojciec z synem sand#261; w cyrku. Chand#322;opczyk widzi olbrzymiego sand#322;onia skutego cienkimi, zardzewiaand#322;ymi and#322;aand#324;cuchami. Odwraca siand#281; do ojca i pyta: - Czy sand#322;oand#324; nie jest wystarczajand#261;co silny, and#380;eby zerwaand#263; te and#322;aand#324;cuchy? - Oczywiand#347;cie, and#380;e jest - odpowiada ojciec. - Po prostu jest w nie zakuty od czasu, gdy byand#322; maand#322;ym sand#322;oniand#261;tkiem, za maand#322;ym i zbyt sand#322;abym, aby siand#281; uwolniand#263;. Teraz nie zdaje sobie sprawy, and#380;e sytuacja siand#281; zmieniand#322;a. Przykro mi to mówiand#263;, ale jesteand#347; przyjacielu sand#322;oniem z tej historii. MOand#379;ESZ zrezygnowaand#263; z pracy, której nienawidzisz. MOand#379;ESZ zostawiand#263; partnera alkoholika. MOand#379;ESZ rozpoczand#261;and#263; naukand#281; czegoand#347; nowego. Chcesz wiedzieand#263;, co ciand#281; powstrzymuje? Poza toband#261; - nic i nikt! fragment rozdziaand#322;u 6 zatytuand#322;owanego "Zmiana nastawienia"