Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Biegun Tobiasz Piątkowski, Jarosław Gach

Biegun  Tobiasz Piątkowski, Jarosław Gach

24.00

Producent: Instytut Marka Kamińskiego
Kategoria: Książki
Opis: Komiks "Biegun" to historia trójki przyjacióand#322; - Tomasza, Jana i Mateusza, których drogi rozeszand#322;y siand#281; wraz w wkroczeniem w dorosand#322;oand#347;and#263;. Kiedy wiele lat póand#378;niej Mateusz ulegnie wypadkowi w górach Jan postanowi and#347;ciand#261;gnand#261;and#263; Tomasza do rodzinnego miasteczka. Jednak wspomnienia wspólnych eskapad to za maand#322;o by wyrwaand#263; przyjaciela z pourazowej traumy. Potrzeba wyzwania w postaci realizacji szalonego planu z dzieciand#324;stwa- podróand#380;y na biegun póand#322;nocny. Przy pomocy mieszkaand#324;ców miasteczka, swojej asystentki i skandynawskich inwestorów Tomasz udowodni, and#380;e moand#380;na to zrobiand#263; nie opuszczajand#261;c granic kraju, a wielkiego podróand#380;nika moand#380;na spotkaand#263; w przydroand#380;nym warsztacie samochodowym.Poznaj tand#281; niezwykand#322;and#261; opowieand#347;and#263; o przyjaand#378;ni i zdobywaniu biegunów.