Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Biesy Fiodor Dostojewski

Biesy  Fiodor Dostojewski

41.28

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Wielowand#261;tkowa, diaboliczna opowieand#347;and#263; o tym jak szlachetne idee indywidualnej wolnoand#347;ci w umysand#322;ach ludzi na wolnoand#347;and#263; niegotowych, ksztaand#322;towanych w uand#347;ciskach carskiego samodzierand#380;awia, przeradzajand#261; siand#281; w idee nihilizmu, bezwand#322;adne rewolucyjne ruchy i terroryzm. Historia nawiand#261;zuje do niesand#322;awnych w XIX-wiecznej Rosji wyczynów bezwzgland#281;dnego terrorysty, Siergieja Nieczajewa, autora sand#322;ynnego, Katechizmu rewolucjonisty, w którym tak charakteryzowaand#322; on rewolucjonistand#281;: "Gardzi on opiniand#261; spoand#322;ecznand#261;. Gardzi i nienawidzi obecnej moralnoand#347;ci spoand#322;ecznej we wszystkich jej racjach i przejawach. Moralne jest dla niego to wszystko, co sprzyja triumfowi rewolucji. Niemoralne i zbrodnicze jest to, co mu przeszkadza."Dostojewski przedstawia w powieand#347;ci szereg oryginalnych na wskroand#347; i zarazem niejednoznacznych postaci. Od Piotra Wierchowieand#324;skiego, cynicznie wykorzystujand#261;cego naiwny idealizm mand#322;odych ludzi dla swych szalonych spiskowych idei (którego pierwowzorem byand#322; wand#322;aand#347;nie Nieczajew), przez znudzonego and#380;yciem i amoralnego szlachcica, Mikoand#322;aja Stawrogina, szalonego utopistand#281; Szygalewa, czy naiwnand#261; i drand#281;czonand#261; Mariand#281; Tomfiejewnand#261;, po najuczciwszego chyba wobec siebie spoand#347;ród bohaterów, Aleksieja Kiryand#322;owa, gand#322;oszand#261;cego apologiand#281; filozofii samobójstwa...Gand#281;ste od mrocznych emocji, mieszaniny oband#322;udy i szlachetnoand#347;ci, nienawiand#347;ci i wspóand#322;czucia, niewinnoand#347;ci i amoralnego cynizmu sand#261; Biesy krzywym zwierciadand#322;em ówczesnych - jakand#380;e czasami aktualnych w opisanych postawach - inteligenckich marzeand#324; o ludzkiej utopii i proroczand#261; zapowiedziand#261; powstania stalinowskiej wersji totalitaryzmu.