Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Biologia. Repetytorium gimnazjalisty Anna Mucha

Biologia. Repetytorium gimnazjalisty  Anna Mucha

12.92

Producent: Greg
Kategoria: Książki
Opis: Repetytorium Gimnazjalisty Biologia to ksiand#261;and#380;ka dostosowana do nowej podstawy programowej. Zawiera ona wszystkie zagadnienia potrzebne uczniowi kaand#380;dej klasy gimnazjum. Napisana jest przystand#281;pnym, zrozumiaand#322;ym jand#281;zykiem, a dla dodatkowego uand#322;atwienia treand#347;and#263; zostaand#322;a w wielu miejscach ujand#281;ta w and#322;atwe do zapamiand#281;tania schematy, wykresy i tabele. Najwaand#380;niejsze pojand#281;cia dokand#322;adnie wyjaand#347;niono i ujand#281;to w wyraand#378;ne ramki, dziand#281;ki którym moand#380;na je szybko odnaleand#378;and#263; w tekand#347;cie. Pomocny jest teand#380; indeks owych terminów.Repetytorium Gimnazjalisty Biologia to ksiand#261;and#380;ka, z którand#261; nauka biologii staje siand#281; prosta i przyjemna. Polecamy kaand#380;demu gimnazjaliand#347;cie.