Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Biologia Komórka Metabolizm komórkowy Barbara Bukała

Biologia Komórka Metabolizm komórkowy  Barbara Bukała

29.93

Producent: Omega Krakow
Kategoria: Książki
Opis: * trzecia ksiand#261;and#380;ka cyklu obejmujand#261;cego caand#322;oand#347;and#263; materiaand#322;u z biologii przedstawionego w formie zagadnieand#324;, zadaand#324; i odpowiedzi z komentarzem * zagadnienia zaprezentowane w kolejnoand#347;ci: podstawy bioenergetyki, enzymy, uniwersalne zasady funkcjonowania szlaków metabolicznych, procesy metaboliczne dostarczajand#261;ce energiand#281; komórce, biosynteza substancji potrzebnych komórce, usuwanie produktów odpadowych metabolizmu komórkowego, profile metaboliczne wybranych tkanek i narzand#261;dów, metabolizm komórek roand#347;linnych; przekazywanie i odbiór sygnaand#322;ów w komórce, zjawisko ruchu w komórkach * materiaand#322; ujand#281;ty w krótkie rozdziaand#322;y - do kaand#380;dego z nich zamieszczono zadania, pozwalajand#261;ce na utrwalenie wiadomoand#347;ci * 6 testów pozwalajand#261;cych sprawdziand#263; swojand#261; wiedzand#281; * liczne rysunki, schematy i tabele uand#322;atwiajand#261;ce przyswojenie wiadomoand#347;ci * odpowiedzi z komentarzem do wszystkich zadaand#324; * sand#322;ownik waand#380;niejszych terminów i indeks uand#322;atwiajand#261;cy korzystanie z ksiand#261;and#380;ki