Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Blitzkrieg 1939 w Polsce. Nieznane fotografie z niemieckich archiwów Jonathan Sutherland, Diane Canwell

Blitzkrieg 1939 w Polsce. Nieznane fotografie z niemieckich archiwów  Jonathan Sutherland, Diane Canwell

26.68

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Ksiand#261;and#380;ka przedstawia genezand#281; niemieckiej napaand#347;ci na Polskand#281; we wrzeand#347;niu 1939 r., jak równieand#380; niektóre istotne elementy z niand#261; zwiand#261;zane: wzajemne postrzeganie siand#281; stron konfliktu, niemieckie przestand#281;pstwa wojenne, a takand#380;e skutki, jakie miaand#322;a kland#281;ska dla Polski i Polaków. Przede wszystkim jednak zawiera ona dramatyczny i przejmujand#261;cy obraz kampanii zbrojnej. Autor dziand#281;ki kalejdoskopowej metodzie opisu, polegajand#261;cej na pand#322;ynnym przenoszeniu akcji z miejsca na miejsce kreuje ogólnand#261; i niezwykle dynamicznand#261; panoramand#281; wydarzeand#324;. Pozwala teand#380; czytelnikowi spojrzeand#263; na kampaniand#281; obronnand#261; Polski z perspektywy najeand#378;dand#378;ców prowadzand#261;cych po raz pierwszy w historii konfliktów zbrojnych band#322;yskawicznand#261; wojnand#281; pancernand#261; znanand#261; jako blitzkrieg. Z zaand#322;oand#380;enia i od samego poczand#261;tku brutalnand#261;, zbrodniczand#261; i nieludzkand#261;.