Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Bobas. Instrukcja obsługi. Wskazówki użytkowe, wykrywanie i usuwanie usterek oraz porady serwisowe Louis Borgenicht, Joe Borgenicht

Bobas. Instrukcja obsługi. Wskazówki użytkowe, wykrywanie i usuwanie usterek oraz porady serwisowe  Louis Borgenicht, Joe Borgenicht

25.86

Producent: Vesper
Kategoria: Książki
Opis: Nareszcie! Technologiczna instrukcja obsand#322;ugi noworodka dla niewtajemniczonych!Zaprogramowaliand#347;cie odtwarzacz DVD, przeinstalowaliand#347;cie Microsoft Windows, wiecie nawet, jak odbieraand#263; pocztand#281; w Palm Pilocie, ale and#380;adne z tych doand#347;wiadczeand#324; nie przygotowaand#322;o was na najwiand#281;kszy cud technologiczny and#347;wiata: na nowo narodzone dziecko!Bobas. Instrukcja obsand#322;ugi, zawierajand#261;cy dziesiand#261;tki szczegóand#322;owych instrukcji i pomocnych schematycznych diagramów, przynosi odpowiedzi na tysiand#261;ce czand#281;sto zadawanych pytaand#324;: Jak najlepiej przewinand#261;and#263; niemowland#281;?, Jak sprawiand#263;, and#380;eby przespaand#322;o noc?, Kiedy zabraand#263; je do lekarskiego serwisu?. Bez wzgland#281;du na zand#322;oand#380;onoand#347;and#263; waszych pytaand#324;, pomoc znajdziecie w tej ksiand#261;and#380;ce, dziand#281;ki uprzejmoand#347;ci znanego pediatry doktora Louisa Borgenichta oraz jego syna, Joe Borgenichta. Razem przedstawiajand#261; mnóstwo poand#380;ytecznych rad dla kaand#380;dego, kto chce poznaand#263; podstawy opieki nad bobasem.Fragment:Witamy posiadacza nowego dziecka!Uwaga! Zanim zaczniesz korzystaand#263; z niniejszej instrukcji, sprawdand#378; uwaand#380;nie swój model pod kand#261;tem obecnoand#347;ci wszystkich standardowych elementów, opisanych na stronach 16-19. Jeand#347;li brakuje któregoand#347; z nich lub teand#380; dany element nie dziaand#322;a prawidand#322;owo, natychmiast skontaktuj siand#281; z personelem serwisowym twojego dziecka.Gratulujemy odbioru noworodka!Okazuje siand#281;, and#380;e bobas jest zdumiewajand#261;co podobny do innych urzand#261;dzeand#324;, znajdujand#261;cych siand#281; w twoim posiadaniu. Przykand#322;adowo, tak jak komputer, dziecko band#281;dzie potrzebowaand#263; and#378;ródand#322;a energii przed wykonaniem skomplikowanych zadaand#324; i funkcji. Jak w przypadku gand#322;owicy odtwarzacza wideo, gand#322;owand#281; dziecka trzeba band#281;dzie czand#281;sto czyand#347;ciand#263; w celu zapewnienia jej optymalnego dziaand#322;ania. I tak jak pojazdy samochodowe, bobas band#281;dzie zanieczyszczaand#263; atmosferand#281; nieprzyjemnymi zapachami.Jednakand#380;e dziecko róand#380;ni siand#281; zasadniczo od przedmiotów. Otóand#380; komputery, odtwarzacze wideo i pojazdom samochodowym posiadajand#261; doand#322;and#261;czone instrukcje obsand#322;ugi, natomiast noworodki nie ? dlatego teand#380; w twoich rand#281;kach znalazand#322;a siand#281; niniejsza ksiand#261;and#380;ka. Instrukcja obsand#322;ugi bobasa to przekrojowy podrand#281;cznik posiadacza, dziand#281;ki któremu moand#380;na sprawiand#263;, and#380;e bobas band#281;dzie maksymalnie wydajny, a jego dziaand#322;anie osiand#261;gnie optymalny poziom.Nie trzeba czytaand#263; niniejszego podrand#281;cznika od deski do deski. Aby uand#322;atwiand#263; korzystanie, zostaand#322; on podzielony na siedem rozdziaand#322;ów. Jeand#347;li band#281;dziesz mieand#263; pytanie lub natkniesz siand#281; na problem, zajrzyj do odpowiedniego rozdziaand#322;u:Przygotowanie i instalacja (strony 20-37) opisuje najlepsze sposoby przygotowania siand#281; do pojawienia noworodka. Rozdziaand#322; ten zawiera wiele uand#380;ytecznych rad na temat konfiguracji pokoju dziecka i doboru akcesoriów transportowych (wand#322;and#261;cznie z popularnymi urzand#261;dzeniami zwanymi "wózkami" i "nosideand#322;kami").Ogólne zasady opieki (strony 38-65) podajand#261; techniki efektywnego radzenia sobie z dzieckiem, trzymania go i pocieszania. Znajdziemy tu kompleksowe procedury, takie jak "przewijanie" czy "masowanie niemowland#281;cia" oraz poznamy akcesoria zabawowe, które mogand#261; wspomóc rozwój inteligencji bobasa.Rozdziaand#322; o karmieniu (strony 65-105) dostarcza dogand#322;and#281;bnej wiedzy na temat zasilania dziecka. Tu znajdziesz szczegóand#322;owe instrukcje karmienia piersiand#261;, odbijania i wprowadzania poand#380;ywienia staand#322;ego do diety bobasa.Programowanie trybu snu (strony 106-125) to zbiór sprawdzonych technik uczand#261;cych, jak sprawiand#263;, by dziecko przespaand#322;o caand#322;and#261; noc. Zawiera teand#380; instrukcje na wypadek usterek trybu snu, wskazówki, jak radziand#263; sobie z przestymulowaniem oraz w jaki sposób skonfigurowaand#263; pole snu bobasa.