Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Bracia Grimm i Siostra Śmierć. O sztuce życia i umierania Jadwiga Wais

Bracia Grimm i Siostra Śmierć. O sztuce życia i umierania  Jadwiga Wais

30.18

Producent: Eneteia
Kategoria: Książki
Opis: Od czasów and#347;redniowiecza nigdy nie zajmowano siand#281; tak intensywnie umieraniem i and#347;mierciand#261; jak obecnie. Kaand#380;dego dnia przybywa nowych portali internetowych, wydawnictw, ksiand#261;and#380;ek, filmów, seminariów, konferencji i badaand#324; na tematy tanatologiczne. Proces upowszechniania tematyki and#347;mierci i umierania nie uniewaand#380;niand#322; ani nie ukoiand#322; naszego osobistego zmagania siand#281; z perspektywand#261; and#347;mierci. Land#281;k przed and#347;mierciand#261; rozlewa siand#281; jak kropla atramentu na wszystkie dziedziny naszego and#380;ycia. Nie speand#322;niand#322;o siand#281; marzenie mand#281;drców i filozofów o lekarstwie na land#281;k przed and#347;mierciand#261;. Ale nie marzenie baand#347;ni... Baand#347;nie ze swojand#261; magiand#261; i tajemnicand#261; wychodzand#261; beztrosko naprzeciw naszym wystraszonym i samotnym sercom.Najnowsze badania dowodzand#261;, and#380;e baand#347;nie (takand#380;e "Baand#347;nie Braci Grimm") siand#281;gajand#261; korzeniami do archaicznych tradycji perskich, indyjskich, chiand#324;skich, antycznych. Otwierajand#261; dzieciom i dorosand#322;ym drzwi do innych przestrzeni i innego czasu and#150; poza przestrzeniand#261; i poza czasem. Magia Czarodziejskiego Królestwa zaspokaja pierwotnand#261; ludzkand#261; potrzeband#281; wspólnoty i harmonii. Takand#380;e z Kumand#261; - and#346;mierciand#261; z baand#347;ni nr 44 ze zbioru Braci Grimm. Kuma-and#346;mierand#263; obiecuje: and#132;Uczyniand#281; ciand#281; bogatym i sand#322;awnym, bo kto mnie ma za przyjaciela, temu na niczym nie moand#380;e zbywaand#263;and#148;.