Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Burza przed ciszą. Rozmowy z ludzkością Neale Donald Walsch

Burza przed ciszą. Rozmowy z ludzkością  Neale Donald Walsch

35.11

Producent: Laurum
Kategoria: Książki
Opis: Dla kaand#380;dego, kto martwi siand#281; o przyszand#322;oand#347;and#263;Autor ksiand#261;and#380;ek Rozmowy z Bogiem oraz Gdy wszystko siand#281; zmienia, zmieand#324; wszystko przygland#261;da siand#281; teraand#378;niejszoand#347;ci i spogland#261;da w przyszand#322;oand#347;and#263;, pokazujand#261;c, jak moand#380;emy zamknand#261;and#263; dzieland#261;cand#261; je lukand#281;.W absolutnie idealnym momencie pojawia siand#281; tu prawdziwy powód, dla którego nie warto siand#281; obawiaand#263; jutra.Autor siedmiu bestsellerów z listy "New York Timesa", w tym intrygujand#261;cych ludzi z caand#322;ego and#347;wiata ksiand#261;and#380;ek z serii Rozmowy z Bogiem, Neale Donald Walsch, przedstawia zaskakujand#261;ce wytand#322;umaczenie niepokojand#261;cych zjawisk, które w chwili obecnej zachodzand#261; na caand#322;ej naszej planecie. Proponuje równieand#380; prosty plan, który pozwoli nam ksztaand#322;towaand#263; zarówno naszand#261; osobistand#261;, jak i zbiorowand#261; przyszand#322;oand#347;and#263; w nadzwyczajnie pozytywny sposób.W koand#324;cu moand#380;emy coand#347; zrobiand#263; - i to z and#322;atwoand#347;ciand#261; - aby pomóc and#347;wiatu: przeprowadziand#263; prostand#261; rozmowand#281; i podjand#261;and#263; prostand#261; decyzjand#281;. Walsch okreand#347;la dwa elementy swojego podejand#347;cia jako rozmowand#281; stulecia oraz najwaand#380;niejszand#261; decyzjand#281;, jakand#261; kiedykolwiek podejmiesz. Rozmowa toczy siand#281; wokóand#322; siedmiu prostych pytaand#324; oraz odpowiedzi na nie. Decyzja dotyczy przyjand#281;cia nowego, and#347;miaand#322;ego spojrzenia na and#380;ycie.Na tym jednak ksiand#261;and#380;ka siand#281; nie koand#324;czy. Zachand#281;ca bowiem czytelnika do tego, aby podjand#261;and#322; osobisty trud wspóand#322;tworzenia wraz z autorem nowej opowieand#347;ci kulturowej dla ludzkoand#347;ci, którand#261; to opowieand#347;and#263; moand#380;na by potem publicznie przedstawiand#263; and#347;wiatu.Band#261;dand#378; wiand#281;c gotowy. Ta ksiand#261;and#380;ka moand#380;e ci przywróciand#263; twoje and#380;ycie, and#347;wiatu zaand#347; - jego przyszand#322;oand#347;and#263;.Neale Donald Walsch jest autorem 27 ksiand#261;and#380;ek poand#347;wiand#281;conych praktyce duchowoand#347;ci, w tym serii Rozmowy z Bogiem, która sprzedaand#322;a siand#281; w wielu milionach egzemplarzy na caand#322;ym and#347;wiecie. Jego ksiand#261;and#380;ki zostaand#322;y przetand#322;umaczone na trzydzieand#347;ci piand#281;and#263; jand#281;zyków, a siedem spoand#347;ród nich znalazand#322;o siand#281; na liand#347;cie bestsellerów "New York Timesa".