Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Być może to ostatnie słowo. (Wyjaśnienia złożone przed sądem) Wojciech Jaruzelski

Być może to ostatnie słowo. (Wyjaśnienia złożone przed sądem)  Wojciech Jaruzelski

38.93

Producent: Comandor
Kategoria: Książki
Opis: Oddajemy czytelnikom tekst wyjaand#347;nieand#324;, zand#322;oand#380;onych przez byand#322;ego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego, w dniach 25 wrzeand#347;nia oraz 2, 6, 14, 21, 28 paand#378;dziernika 2008 roku przed Sand#261;dem Okrand#281;gowym w Warszawie. Jest to materiaand#322; niezwykle bogaty w fakty, dokumenty, merytoryczne wnioski i refleksje. Dotyczy przede wszystkim okolicznoand#347;ci przygotowaand#324;, a nastand#281;pnie wprowadzania stanu wojennego. Zawiera jednoczeand#347;nie interesujand#261;ce i waand#380;ne - zarówno historycznie, jak i wspóand#322;czeand#347;nie and#150; odniesienia. Z natury rzeczy, obrona racjo oskarand#380;onego, jednoczeand#347;nie dotyczy wielu tysiand#281;cy Polaków, którzy w realizacji stanu wojennego uczestniczyli i milionów, którzy koniecznoand#347;and#263; jego wprowadzenia rozumieli, popierali i nadal popierajand#261;.