Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Chcę wszystko Charlotte Bronte, Dorota CombrzyńskaNogala

Chcę wszystko  Charlotte Bronte, Dorota CombrzyńskaNogala

37.14

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: W 1840 roku Charlotte Brontandeuml; rozpoczand#281;and#322;a pisanie powieand#347;ci Ashworth, której nigdy nie ukoand#324;czyand#322;a. Po 175 latach Dorota Combrzyand#324;ska-Nogala stworzyand#322;a jej dalszand#261; czand#281;and#347;and#263;. Chcand#281; wszystko zaczyna siand#281; oryginalnym tekstem, potem wspóand#322;czesna autorka snuje swojand#261; wersjand#281; losów mand#322;odych bohaterek, splatajand#261;c je ze soband#261; w dynamicznej, osadzonej w wiktoriaand#324;skiej dekoracji akcji. Powstaand#322;a powieand#347;and#263; o przyjaand#378;ni, miand#322;oand#347;ci, toksycznych wiand#281;zach rodzinnych i silnych, walczand#261;cych o szczand#281;and#347;cie i niezaleand#380;noand#347;and#263; kobietach.