Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Chłopi z oprac. okleina [KSIĄŻKA]

Chłopi z oprac. okleina [KSIĄŻKA]

19.99

Producent: Greg
Kategoria: Książki
Opis: Historycy literatury nie majand#261; wand#261;tpliwoand#347;ci, and#380;e powstanie "Chand#322;opów" w okresie Mand#322;odej Polskii nie byand#322;o przypadkiem. Na genezand#281; utworu miaand#322;y wpand#322;yw zmiany w strukturze and#347;wiadomoand#347;ci polskiej wsi jak równieand#380; wspóand#322;czesne zainteresowanie kulturand#261; chand#322;opskand#261;. Powieand#347;and#263; miaand#322;a dwie redakcje, pierwsza postaand#322;a jeszcze przed katastrofand#261; kolejowand#261; autora, druga opieraand#322;a siand#281; na pierwszej, ale zostaand#322;a kompletnie zmieniona. Stand#261;d praca nad powieand#347;ciand#261; trwaand#322;a okoand#322;o dziesiand#281;ciu lat, od 1899 do 1908 roku.