Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Ciekawość świata. Wynalazki, które wyprzedziły swój czas Lamont Wood

Ciekawość świata. Wynalazki, które wyprzedziły swój czas  Lamont Wood

34.50

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Publikacja przedstawia zjawiska, fakty i idee, które znacznie, niekiedy o caand#322;e stulecia, wyprzedzaand#322;y swoje epoki. Zaletand#261; pracy jest narracja - prosta, and#380;ywa, bezpoand#347;rednia, peand#322;na humoru i odniesieand#324; do naszego codziennego and#380;ycia. Niektóre z tych wynalazków zostaand#322;y zapomniane, poniewaand#380; ludzie nie potrafili ich zrozumieand#263;, i weszand#322;y do uand#380;ytku dopiero po upand#322;ywie stuleci.Ksiand#261;and#380;ka znakomita, erudycyjna i przykuwajand#261;ca uwagand#281;.