Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Cienie przeszłości Penny Jordan

Cienie przeszłości  Penny Jordan

30.94

Producent: Harlequin
Kategoria: Książki
Opis: Czasem przeszand#322;oand#347;and#263; powraca w najmniej spodziewanym spodziewanym momencie...Pieniand#261;dze, wand#322;adza i wpand#322;ywy - to wszystko Leo von Hessler odziedziczyand#322; po bezwzgland#281;dnym ojcu, który stworzyand#322; rodzinne imperium. Jednak czy to moand#380;liwe, and#380;e fortuna Hesslerów zostaand#322;a zbudowana na oszustwie i tragedii innych? Czy znalezione w sejfie dokumenty sand#261; prawdziwe? Leo wyjeand#380;dand#380;a do Anglii, by znaleand#378;and#263; odpowiedzi na nurtujand#261;ce go pytania. Wie, and#380;e jego ojca and#322;and#261;czyand#322;y kiedyand#347; wspólne interesy z wand#322;aand#347;cicielem Carey Chemicals.Wraand#380;liwa i szczera Davina James wreszcie moand#380;e byand#263; w peand#322;ni soband#261;. Przez lata zdominowana przez ojca tyrana i cynicznego mand#281;and#380;a, dopiero teraz, po ich and#347;mierci, moand#380;e and#380;yand#263; po swojemu. Od dawna nie marzy o miand#322;oand#347;ci, skupia siand#281; wyand#322;and#261;cznie na ratowaniu rodzinnej firmy Carey Chemicals. Ambicja, wytrwaand#322;oand#347;and#263; i determinacja to cechy dobrego biznesmena, jakim bez wand#261;tpienia jest Saul Jardine. Dobrze wie, jak prowadziand#263; negocjacje, by klienci byli zadowoleni. Kariera to caand#322;e jego and#380;ycie. Do czasu. Niespodziewanie podczas rozmów o sprzedaand#380;y Carey Chemicals uand#347;wiadamia sobie, and#380;e czegoand#347; mu w and#380;yciu brakuje. Czy dokonaand#322; wand#322;aand#347;ciwego wyboru, poand#347;wiand#281;cajand#261;c miand#322;oand#347;and#263; i rodzinand#281; dla sukcesu zawodowego?