Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Ciszej proszę...Siła introwersji w świecie, który nie może przestać gadać Susan Cain [KSIĄŻKA]

Ciszej proszę...Siła introwersji w świecie, który nie może przestać gadać  Susan Cain [KSIĄŻKA]

46.99

Producent: Laurum
Kategoria: Książki
Opis: Cicha rewolucja... Co najmniej jedna trzecia spoand#347;ród osób, które znamy, to introwertycy. To ci, którzy woland#261; sand#322;uchaand#263; niand#380; mówiand#263;, czytaand#263; ksiand#261;and#380;ki niand#380; chodziand#263; na przyjand#281;cia. Sand#261; oni pomysand#322;owi i twórczy, ale nie lubiand#261; siand#281; promowaand#263;; woland#261; pracowaand#263; samodzielnie niand#380; w zespole. Choand#263; czand#281;sto mówi siand#281; o takich osobach "ciche" i "spokojne", to wand#322;aand#347;nie introwertykom zawdziand#281;czamy wiele z najwspanialszych dokonaand#324; - od sand#322;ynnych sand#322;oneczników van Gogha do pierwszego komputera osobistego. Ta napisana z pasjand#261;, oparta na wynikach badaand#324; naukowych, peand#322;na zapadajand#261;cych w pamiand#281;and#263; fascynujand#261;cych opowieand#347;ci o rzeczywistych osobach ksiand#261;and#380;ka pokazuje nam, jak bardzo nie docenia siand#281; introwertyków oraz ile na tym traci nasz rozgadany and#347;wiat. Korzystajand#261;c z wyników najnowszych badaand#324; z dziedziny psychologii oraz neurobiologii, autorka ujawnia zadziwiajand#261;ce, maand#322;o znane dotand#261;d róand#380;nice miand#281;dzy ekstrawertykami a introwertykami. Zapewne najbardziej inspirujand#261;cym aspektem Ciszej, proszand#281;... jest to, and#380;e Susan Cain prezentuje nam galeriand#281; introwertyków, którzy odnieand#347;li sukces - od superinteligentnego, niezwykle dynamicznego prelegenta, który po wykand#322;adach odzyskuje siand#322;y w samotnoand#347;ci, do osiand#261;gajand#261;cego rekordowe wyniki sprzedaand#380;y akwizytora, który w spokoju swoich czterech and#347;cian korzysta z mocy, jakand#261; daje mu zadawanie pytaand#324;. Wreszcie autorka udziela nam mnóstwa bezcennych rad dotyczand#261;cych m.in. tego, w jaki sposób lepiej i skuteczniej radziand#263; sobie z róand#380;nicami w relacjach introwertyk/ekstrawertyk, jak wzmacniaand#263; poczucie wand#322;asnej wartoand#347;ci w introwertycznym dziecku oraz czy i kiedy warto "udawaand#263;" ekstrawertyka. Ta niezwykand#322;a ksiand#261;and#380;ka na zawsze juand#380; zmieni nasz sposób postrzegania introwertyków oraz, co równie waand#380;ne, to, w jaki sposób introwertycy postrzegajand#261; samych siebie.