Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Clean Pozbyć Się Tego Co Zbędne Przywrócić Równowagę Odzyskać Młodość Alejandro Junger [KSIĄŻKA]

Clean Pozbyć Się Tego Co Zbędne Przywrócić Równowagę Odzyskać Młodość  Alejandro Junger [KSIĄŻKA]

24.43

Producent: Laurum
Kategoria: Książki
Opis: Kto z nas moand#380;e uczciwie powiedzieand#263;, and#380;e nigdy nie zmagaand#322; siand#281; z choand#263;by jednym z poniand#380;szych problemów:- Coroczne przeziand#281;bienia i infekcje wirusowe.- Alergie albo katar sienny.- Zband#281;dne kilogramy, których nie sposób siand#281; pozbyand#263;.- and#377;le przespane noce.- Nawracajand#261;ce problemy trawienne, zaparcia albo zespóand#322; jelita draand#380;liwego.- Swand#281;dzenie skóry, trand#261;dzik albo inne niepokojand#261;ce objawy skórne.- Depresja, niepokój, czand#281;ste uczucie zmand#281;czenia.Jeand#380;eli zdarzyand#322;o ci siand#281; zwróciand#263; z którymkolwiek z tych problemów do lekarza, prawdopodobnie zalecono ci przyjmowanie tabletek, miejscowe stosowanie maand#347;ci, zastrzyki albo nawet zabieg chirurgiczny. Tego typu terapie koncentrujand#261; siand#281; na objawach, nie prowadzand#261; natomiast do usuniand#281;cia przyczyny problemu. Nazbyt czand#281;sto lekarze traktujand#261; te typowe dolegliwoand#347;ci jako nieunikniony koszt wspóand#322;czesnego and#380;ycia. W rezultacie dzisiejsze podejand#347;cie do leczenia opiera siand#281; w duand#380;ej mierze na bieand#380;and#261;cym and#322;ataniu dziur.Poprzez swojand#261; ksiand#261;and#380;kand#281; zatytuand#322;owanand#261; Clean nowojorski kardiolog i lider w dziedzinie medycyny integracyjnej, doktor Alejandro Junger, dokonuje waand#380;nego przeand#322;omu w dziedzinie medycyny. Jego zdaniem wiand#281;kszoand#347;and#263; wspomnianych powyand#380;ej dolegliwoand#347;ci stanowi bezpoand#347;redni skutek gromadzenia siand#281; w organizmie czand#322;owieka toksycznych zwiand#261;zków, z którymi stykamy siand#281; w toku naszego codziennego and#380;ycia. Poziom zatrucia i obciand#261;and#380;enie dla organizmu roand#347;nie (przyczyniajand#261; siand#281; do tego typowa amerykaand#324;ska dieta i duand#380;e stand#281;and#380;enie róand#380;nych zwiand#261;zków chemicznych w naszym and#347;rodowisku), a my nie nadand#261;and#380;amy z przystosowywaniem siand#281; do nowych wyzwaand#324;. Toksyny sand#261; wszand#281;dzie. Na szczand#281;and#347;cie Clean przedstawia nam rozwiand#261;zanie.Clean to opracowany przez lekarza program, który obejmuje wszystkie narzand#281;dzia niezband#281;dne to reaktywacji i wspierania moand#380;liwie sprawnego funkcjonowania naszego naturalnego systemu detoksykacji. Realizacjand#281; tego programu moand#380;na bez problemu pogodziand#263; z wymaganiami wspóand#322;czesnego zabieganego and#380;ycia. Rezultaty sand#261; wspaniaand#322;e: irytujand#261;ce problemy zdrowotne nagle ustand#281;pujand#261;, zband#281;dne kilogramy znikajand#261;, a my po raz pierwszy w and#380;yciu doand#347;wiadczamy, co to znaczy naprawdand#281; czuand#263; siand#281; zdrowo.Kaand#380;dy dzieand#324; realizacji programu Clean stanowi waand#380;ny krok w kierunku eliminacji nie tylko objawów, ale przede wszystkim zasadniczej przyczyny problemu - zostaje on rozwiand#261;zany w prosty, a zarazem skuteczny sposób. Dziand#281;ki przeand#322;omowemu programowi doktora Jungera odzyskasz to, co ci siand#281; sand#322;usznie naleand#380;y: zdrowie, witalnoand#347;and#263; i spokój ducha. Alejandro Junger, M.D., specjalista medycyny wewnand#281;trznej i kardiologii, odebraand#322; wyksztaand#322;cenie i obecnie praktykuje w Nowym Jorku. Po zakoand#324;czeniu szkolenia medycznego zdobywaand#322; w Indiach wiedzand#281; z zakresu medycyny Wschodu.