Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Córki niczyje Wilkie Collins

Córki niczyje  Wilkie Collins

41.28

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Tym razem proponujemy Czytelnikom pierwsze polskie wydanie powieand#347;ci Córki niczyje, jednego z najbardziej poczytnych i cenionych dzieand#322; tego dziewiand#281;tnastowiecznego autora, uwaand#380;anego za prekursora powieand#347;ci sensacyjnej i detektywistycznej. Po tragicznej and#347;mierci obojga rodziców wiodand#261;ce dotand#261;d idylliczne and#380;ycie Magdalen i Nora Vanstone odkrywajand#261; nagle, and#380;e urodziand#322;y siand#281; jako nieand#347;lubne dzieci i na wand#322;asnej skórze przekonujand#261; siand#281;, co oznacza piand#281;tno spoand#322;eczne. Pozbawione jakiegokolwiek spadku, wyrzucone z domu, w którym spand#281;dziand#322;y dzieciand#324;stwo, i odarte nawet z prawa do wand#322;asnego nazwiska, muszand#261; nauczyand#263; siand#281; radziand#263; sobie same. Zrównowaand#380;ona Nora postanawia zostaand#263; guwernantkand#261;, ale jej dynamiczna i niezaleand#380;na siostra Magdalen ma inny pomysand#322;: zdecydowana za wszelkand#261; cenand#281; odzyskaand#263; majand#261;tek rodziców i swoje dobre imiand#281;, planuje zemstand#281;. W osiand#261;gniand#281;ciu celu majand#261; jej pomóc niebanalna uroda i talent aktorski oraz niejaki kapitan Wragge - daleki krewny jej matki i zawodowy oszust.