Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Czas odnaleziony Marcel Proust

Czas odnaleziony  Marcel Proust

37.14

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Czas odnaleziony to ostatni, siódmy tom quasi-autobiograficznego cyklu Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu, a jednoczeand#347;nie klamra spinajand#261;ca wszystkie poprzednie tomy: W stronand#281; Swanna, W cieniu zakwitajand#261;cych dziewczand#261;t, Strona Guermantes, Sodoma o Gomora, Uwiand#281;ziona, Nie ma Albertyny. Na szczand#281;and#347;cie Autor myliand#322; siand#281; przepowiadajand#261;c and#347;mierand#263; swoich ksiand#261;and#380;ek po stu latach (cytat poniand#380;ej). To prawda, and#380;e niewiele utworów potrafi przetrwaand#263; próband#281; czasu. W poszukiwaniu straconego czasu jest chlubnym wyjand#261;tkiem. Bez wand#261;tpienia moje ksiand#261;and#380;ki umrand#261; pewnego dnia, podobne w tym do mej cielesnej powand#322;oki. and#346;mierand#263; trzeba przyjmowaand#263; z rezygnacjand#261;. Musimy zgodziand#263; siand#281;, and#380;e przestaniemy istnieand#263; za dziesiand#281;and#263; lat, a nasze ksiand#261;and#380;ki za sto. and#379;ycie wieczne nie jest dane ani ludziom, ani ksiand#261;and#380;kom. Nasze ksiand#261;and#380;ki sand#261; szkicowane przez nasze namiand#281;tnoand#347;ci, piszemy dopiero w chwilach odpoczynku miand#281;dzy nimi. and#379;ycie bowiem zawodzi nas tak dalece, and#380;e zaczynamy w koand#324;cu wierzyand#263;, iand#380; literatura nie ma z nim and#380;adnego zwiand#261;zku, ogarnia wiand#281;c nas osand#322;upienie, jeand#347;li widzimy jak cenne myand#347;li ukazane w ksiand#261;and#380;kach rozprzestrzeniajand#261; siand#281;, nie land#281;kajand#261;c siand#281; zagand#322;ady, spontanicznie, naturalnie, wand#347;ród peand#322;ni and#380;ycia codziennego...