Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Czerwony czołgista. Wojna w T34 na Froncie Wschodnim Wasilij Briuchow, Siergiej Anisimow

Czerwony czołgista. Wojna w T34 na Froncie Wschodnim  Wasilij Briuchow, Siergiej Anisimow

31.59

Producent: Vesper
Kategoria: Książki
Opis: Sand#322;uand#380;yand#322;em w armii prawie czterdzieand#347;ci piand#281;and#263; lat: od 1941 do 1986 roku. Wkroczyand#322;em na mojand#261; wojennand#261; and#347;cieand#380;kand#281; na and#322;uku kurskim, przeszedand#322;em przez Ukrainand#281;, Moand#322;dawiand#281;, Rumuniand#281;, Jugosand#322;awiand#281;, Wand#281;gry i Austriand#281;. Naszym przeciwnikiem byand#322; doand#347;wiadczony, znakomicie wyszkolony, odwaand#380;ny i brutalny nieprzyjaciel. Musieliand#347;my zapand#322;aciand#263; wysokand#261; cenand#281; za kaand#380;dy zniszczony czoand#322;g, dziaand#322;o szturmowe i armatand#281;, a takand#380;e za kaand#380;dy kilometr tej drogi. Wygraliand#347;my tand#281; krwawand#261; walkand#281;, koand#324;czand#261;c jand#261; w Niemczech i Austrii, ale tak wielu towarzyszy walki zapand#322;aciand#322;o najwyand#380;szand#261; cenand#281; za zwyciand#281;stwo... Byli to mand#322;odzi, odwaand#380;ni, przystojni chand#322;opcy, kaand#380;dy z nich miaand#322; rodzinand#281;, nadzieje na lepszand#261; przyszand#322;oand#347;and#263; i wiarand#281; w and#380;ycie. Mieliand#347;my tyle powodów do dumy: dorównaliand#347;my najlepszej armii na and#347;wiecie i ostatecznie jand#261; rozgromiliand#347;my. Podczas wojny moja zaand#322;oga i ja zniszczyliand#347;my dwadzieand#347;cia osiem czoand#322;gów i zabiliand#347;my setki nieprzyjacielskich and#380;oand#322;nierzy. A ja przeand#380;yand#322;em.Nie and#380;aand#322;ujand#281; przeszand#322;oand#347;ci. Wiele dokonaand#322;em ? and#380;yand#322;em peand#322;niand#261; and#380;ycia. Nie wstydzand#281; siand#281; swoich czynów - daand#322;em z siebie wszystko. Niczego nie and#380;aand#322;ujand#281;!Wasilij Briuchow.