Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Dama. Opowieść biograficzna o Marii Kaczyńskiej Maria Dłużewska

Dama. Opowieść biograficzna o Marii Kaczyńskiej  Maria Dłużewska

33.76

Producent: Trzecia strona Jarosław Talacha
Kategoria: Książki
Opis: Biografia Marii Kaczyand#324;skiej, majand#261;ca status "oficjalnej", przygotowana w porozumieniu z rodzinand#261; tragicznie zmarand#322;ej w katastrofie smoleand#324;skiej. Historia and#380;ycia byand#322;ej Prezydentowej zostaand#322;a zbudowana przez autorkand#281; na podstawie zebranych wspomnieand#324; osób towarzyszand#261;cych jej na kolejnych etapach and#380;ycia, od koand#322;yski w leand#347;niczówce na Wileand#324;szczyand#378;nie (wciand#261;and#380; and#380;yje osoba pamiand#281;tajand#261;ca jej narodziny), przez lata szkolne, and#347;lub z Lechem Kaczyand#324;skim, wspóand#322;udziaand#322; w and#380;yciu opozycji antykomunistycznej, po ostatnie lata spand#281;dzone w Paand#322;acu Prezydenckim. Ksiand#261;and#380;ka jest najwiand#281;kszym kompendium wiedzy na temat Marii Kaczyand#324;skiej, zawiera przeszand#322;o sto zdjand#281;and#263; i dokumentów rodzinnych.