Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Deficyt miłości Waldemar Furmanek

Deficyt miłości  Waldemar Furmanek

41.43

Producent: Fosze
Kategoria: Książki
Opis: Ksiand#261;and#380;ka zamyka cykl prac z zakresu pedagogicznej problematyki miand#322;oand#347;ci obejmujand#261;cy: Miand#322;oand#347;and#263; and#150; zagubiona wartoand#347;and#263; wspóand#322;czesnej pedagogiki andmiddot;Rozwój rozumienia miand#322;oand#347;ci andmiddot;Meandry miand#322;oand#347;ciMiand#322;oand#347;and#263; porównuje siand#281; czasem do czasu, który od zawsze byand#322;, jest i zawsze band#281;dzie, a choand#263; wciand#261;and#380; mija, nigdy go nie zabraknie, ale teand#380; zawsze jest go zbyt maand#322;o. Zbyt maand#322;o miand#322;oand#347;ci, niewystarczajand#261;co mocna miand#322;oand#347;and#263;, miand#322;oand#347;and#263; niedojrzaand#322;a, deficyt miand#322;oand#347;ci nie jest nigdy obojand#281;tny dla and#380;ycia czand#322;owieka. I to dotyczy kaand#380;dego czand#322;owieka w kaand#380;dym stadium jego rozwoju. Jego przyczynand#261; moand#380;e byand#263; syndrom patologii spoand#322;ecznych i rodzinnych, rozwody, porzucenia, wyjazdy zarobkowe za granicand#281;. Ale moand#380;e wynikaand#263; z band#322;and#281;dów w procesach wychowania: Gdy rodzice sand#261; nieobecni, i gdy nie przekazuje siand#281; niczego and#150; mand#322;odzieand#380; staje siand#281; zagubiona, zband#322;and#261;kana (...). Przypomina ona wówczas ptactwo wodne w plamie ropy, które na próand#380;no chce siand#281; oczyand#347;ciand#263; (...) Ta mand#322;odzieand#380; zraniona brakiem miand#322;oand#347;ci rodzicielskiej, zand#322;ym wychowaniem, kiepskand#261; edukacjand#261;, narkotykami i brutalnoand#347;ciand#261; and#150; staje siand#281; podobna owemu ptactwu and#150; pisaand#322; W. and#321;ysiak, (2000), Stulecie kand#322;amców, Chicago and#150; Warszawa 2000. Rozlegand#322;oand#347;and#263; problematyki jest powodem tego, and#380;e w prezentowanej ksiand#261;and#380;ce nie wszystkie problemy wynikajand#261;ce z deficytu miand#322;oand#347;ci zostaand#322;y omówione.