Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Disney księżniczka. Litery (Disney) [KSIĄŻKA]

Disney księżniczka. Litery (Disney) [KSIĄŻKA]

13.99

Producent: AMEET
Kategoria: Książki
Opis: Disney Ucz siand#281; z nami. Litery to ksiand#261;and#380;ka, dziand#281;ki której dziecko nauczy siand#281; rozpoznawaand#263; i pisaand#263; litery. Dziecko poznajand#261;c charakterystyczne cechy liter - takie jak linie poziome, pionowe, ukoand#347;ne, zaokrand#261;glenia, pand#281;telki uczy siand#281; je rozróand#380;niaand#263;, co ma kluczowe znaczenie dla przyszand#322;ej nauki samodzielnego pisania i czytania. W ksiand#261;and#380;ce oprócz róand#380;norodnych and#263;wiczeand#324;, dziecko znajdzie równieand#380; naklejki, literkowe memory oraz planszand#281; do gry, dziand#281;ki którym nauka stanie siand#281; dla niego przyjemnoand#347;ciand#261;. Na zakoand#324;czenie pracy z ksiand#261;and#380;kand#261; rodzic moand#380;e sprawdziand#263; i nagrodziand#263; postand#281;py maand#322;ego ucznia, korzystajand#261;c ze specjalnie przygotowanej listy umiejand#281;tnoand#347;ci oraz wrand#281;czyand#263; dziecku dyplom ukoand#324;czenia nauki Liter. Podsumowanie wyników pracy da dziecku poczucie satysfakcji i sprawi, and#380;e w przyszand#322;oand#347;ci stanie siand#281; pewnym siebie uczniem. Disney Uczy to edukacyjny program przeznaczony do indywidualnej pracy rodzica z dzieckiem, którego celem jest nauka przez zabawand#281;. Opracowany w oparciu o nowand#261; podstawand#281; programowand#261;, stanowi doskonaand#322;e uzupeand#322;nienie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Materiaand#322;y i and#263;wiczenia zostaand#322;y dobrane tak, aby zapewniand#263; efektywny sposób uczenia siand#281;. Zastosowana w zadaniach metoda stopniowania trudnoand#347;ci pozwala dziecku skutecznie opanowaand#263; kluczowe umiejand#281;tnoand#347;ci niezband#281;dne w jego dalszej edukacji.