Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Dom pod czerwoną blachą Witold Wedecki [KSIĄŻKA]

Dom pod czerwoną blachą  Witold Wedecki [KSIĄŻKA]

32.99

Producent: Bellona
Kategoria: Książki
Opis: Akcja powieand#347;ci dzieje siand#281; na Litwie, na poczand#261;tku XX wieku. Bohaterami sand#261; mieszkaand#324;cy Kresów: rodzina Wojszowiand#322;and#322;ów, dziedziczka Kuncewiczowa, kupiec Kruczek czy gospodarz and#379;mogus. Poznajemy miejscowe legendy i obyczaje oraz and#380;ycie przedstawicieli róand#380;nych warstw spoand#322;ecznych, zawodów czy and#347;wiatopogland#261;dów. Ich charaktery, zachowania i opinie ukazujand#261; wielobarwnoand#347;and#263; dawnych Kresów, dajand#261;c niezapomniany obraz Wileand#324;szczyzny. Z pewnoand#347;ciand#261; nie moand#380;na pominand#261;and#263; barwnych opisów przyrody i domostw nakreand#347;lonych piand#281;knand#261; kresowand#261; polszczyznand#261; dawnych lat. To kolejna ksiand#261;and#380;ka uznanego autora literatury kresowej. Jego powieand#347;and#263; odtwarza dramatyczne dzieje Kresów, przywoand#322;uje obraz and#347;wiata, który odszedand#322; do przeszand#322;oand#347;ci i uwodzi klimatem dawnej Wileand#324;szczyzny.