Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Domino Michał Piedziewicz

Domino  Michał Piedziewicz

33.38

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Gdynia, sierpieand#324; 1939 roku. Choand#263; nikt siand#281; tego po nim nie spodziewa, Konstanty Kotkowski, powaand#380;na figura lokalnego póand#322;and#347;wiatka, wyrusza na front. To poczand#261;tek wielkich zmian nie tylko w and#380;yciu jego rodziny i przyjacióand#322;, ale równieand#380; w dziejach miasta - którego powstaniu i niebywaand#322;emu rozkwitowi przygland#261;dali siand#281; od poczand#261;tku z tak wielkimi nadziejami. "Teraz jest inaczej, Krzysztof, zupeand#322;nie inaczej..." - pisze and#321;ucja Wilczyand#324;ska do mand#281;and#380;a wiele lat póand#378;niej. To juand#380; czas Kabaretu Starszych Panów i Stawki wiand#281;kszej niand#380; and#380;ycie w coraz powszechniej ogland#261;danej telewizji, ale i pochodów pierwszomajowych, a wreszcie ogand#322;aszanych przez wand#322;adze drastycznych "zmian cen detalicznych artykuand#322;ów spoand#380;ywczych i przemysand#322;owych". "To straszne, lecz nasza córka przystaand#322;a do komunistów" - kontynuuje and#321;ucja, którand#261; wielce poza tym martwi przedand#322;uand#380;ajand#261;ce siand#281; panieand#324;stwo trzydziestoletniej Anusi. Lecz wtedy to ona, a nie córka, otrzymuje nieoczekiwanand#261; propozycjand#281; - spotkania z Adamem Grabskim, swand#261; pierwszand#261; miand#322;oand#347;ciand#261; z dawnych lat... Domino to opowieand#347;and#263; o pokoleniu, któremu wojnand#281; wypowiedziaand#322;a historia. O najtrudniejszych wyborach, niezwykand#322;ej woli przetrwania oraz o niespodziankach, jakie sprawia miand#322;oand#347;and#263;.