Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Don Kichot z la Manczy Miguel Cervantes

Don Kichot z la Manczy  Miguel Cervantes

41.28

Producent: MG
Kategoria: Książki
Opis: Najwiand#281;ksze dzieand#322;o hiszpaand#324;skiego satyryka i poety Miguela de Cervantesa. Don Kichot z La Manczy zwany takand#380;e Rycerzem Ponurego Oblicza to piand#281;and#263;dziesiand#281;cioletni szlachcic, który pod wpand#322;ywem literatury rycerskiej postanawia zostaand#263; band#322;and#281;dnym rycerzem. Wraz ze swym koniem Rosynantem wyrusza w drogand#281;. Towarzyszy mu wierny giermek Sancho Pansa. Wzorem literackich bohaterów Don Kichot wybiera damand#281; swojego serca, którand#261; nazywa Dulcyneand#261;.Podczas swych podróand#380;y Don Kichot przeand#380;ywa niezwykand#322;and#261; iloand#347;and#263; przygód, których zresztand#261; wypatruje na kaand#380;dym kroku. Kaand#380;da z nich jest jakby osobnand#261; historiand#261;. Sam Cervantes równieand#380; miaand#322; bujne and#380;ycie, które dostarczyand#322;o mu mnóstwo materiaand#322;u do jego utworów. Pochodziand#322; ze zuboand#380;aand#322;ej rodziny szlacheckiej. Juand#380; w wieku 22 lat musiaand#322; uciekaand#263; do Rzymu za udziaand#322; w pojedynku, wkrótce zdecydowaand#322; siand#281; zaciand#261;gnand#261;and#263; do wojska, gdzie zasand#322;ynand#261;and#322; z brawury. Wracajand#261;c do kraju, zostaand#322; wziand#281;ty do niewoli przez berberyjskich korsarzy, którzy sprzedali go bejowi Algieru. Wreszcie rodzinie udaand#322;o siand#281; go wykupiand#263;. Cervantes ustatkowaand#322; siand#281;, oand#380;eniand#322; z duand#380;o mand#322;odszand#261; od siebie dziewczynand#261; i po nieudanych próbach podjand#281;cia pracy postanowiand#322; and#380;yand#263; wyand#322;and#261;cznie z literatury. Baand#347;niowo-rycerski and#347;wiat, jaki stworzyand#322; w Don Kichocie z La Manczy, stanowi nieustannie poand#380;ywkand#281; dla wspóand#322;czesnej literatury i kultury (komiksy, filmy etc.). Przypadki Band#322;and#281;dnego Rycerza z La Manczy i jego giermka zamieszkujand#261; wciand#261;and#380; naszand#261; wyobraand#378;niand#281;.Ogromnand#261; siand#322;and#261; tej prozy jest jej dowcip i humor. Kiedy zaand#347;miewamy siand#281; z przygód dzielnego wojaka i jego giermka, wiemy teand#380;, and#380;e w kaand#380;dej historii tkwi ziarno mand#261;droand#347;ci.