Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Doświadczenia graniczne i transkulturowe Zenon Waldemar Dudek

Doświadczenia graniczne i transkulturowe  Zenon Waldemar Dudek

35.53

Producent: Eneteia
Kategoria: Książki
Opis: Publikacja oparta jest na tematyce XVI Forum Inspiracji Jungowskich (2011), zawiera poszerzone wersje referatów oraz nowe artykuand#322;y. Publikowane teksty omawiajand#261; m.in. takie tematy, jak: poczucie zranienia jako doand#347;wiadczenie graniczne, szamaand#324;ska moc kobiet i uzdrawianie and#347;wiata, doand#347;wiadczenie graniczne wojownika, bycie poza egzystencjand#261;, dzieciand#324;stwo w cyberspoand#322;eczeand#324;stwie abstrakcyjnych wartoand#347;ci, zranienie zranionego uzdrowiciela, doand#347;wiadczenie and#347;mierci a literatura, na granicy Cienia: misterium tazijji czy doand#347;wiadczenia graniczne Hioba.