Najpopularniejsze wyszukiwania:


Ostatnie wyszukiwania:

Druga szansa Penny Jordan

Druga szansa  Penny Jordan

27.60

Producent: Harlequin
Kategoria: Książki
Opis: Max Crighton lubi manipulowaand#263; ludand#378;mi, a ranienie bliskich sprawia mu wyjand#261;tkowand#261; przyjemnoand#347;and#263;. Szczególnie okrutny bywa dla and#380;ony.Po latach upokorzeand#324; Maddy poznaje innego mand#281;and#380;czyznand#281; i postanawia odejand#347;and#263;. Tragiczny zbieg okolicznoand#347;ci sprawia, and#380;e Max przechodzi zaskakujand#261;cand#261; przemianand#281; i staje siand#281; zupeand#322;nie innym czand#322;owiekiem.Maddy musi podjand#261;and#263; decyzjand#281;: zostaand#263; lub odejand#347;and#263;.